Ymuno

Trwy ymaelodi byddwch yn gallu manteisio ar fuddion amrywiol
Sefydliad unigryw yw Cyswllt Celf sy’n parhau i dyfu. Gallwn ddarparu cyngor a gwybodaeth i artistiaid a chleientiaid. Rydym yn gweithio gydag ysgolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau addysg bellach, a chyrff anffurfiol a gwirfoddol: mewn gwirionedd, unrhyw gyfle pan fydd pobl yn dod at ei gilydd i ddarganfod, rhannu a dathlu’r cyfleoedd a gynigir i bawb gan y celfyddydau. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill, rydym yn cychwyn prosiectau a digwyddiadau, yn ogystal â rhoi cefnogaeth ymarferol i artistiaid o ddisgyblaethau amrywiol, sydd am fod yn rhan o’r mudiad cyffrous hwn.

Aelodaeth i Gyfeillion

  • Cylchlythyr misol
  • Hawl i bleidleisio yn y CCB
Offer

Aelodaeth Lawn

  • Mynediad at y gronfa hyfforddi i gefnogi’ch datblygiad proffesiynol parhaus
  • Mynediad at amrediad o adnoddau ac offer
  • Cyfleoedd rhwydweithio trwy’r rhwydweithiau Cre8 ac WCAN
  • Cylchlythyr misol
  • Hawl i bleidleisio yn y CCB
  • Cyngor a gwybodaeth
  • Archebu deunyddiau
  • Gwiriad DBS (£50)

Aelodaeth Gorfforaethol

  • Eich logo ar ein gwefan
  • Cylchlythyr misol
  • Hawl i bleidleisio yn y CCB
  • Buddion eraill i’w trafod a’u cytuno
""
1
Enw Cyntaf
Cyfenw
Cyfeiriad
0 /
Rhif Ffôn Symudol
Rhif Ffôn
Ieithoedd
RhuglSemi-RhuglSylfaenol
Cymraeg
Saesneg
Arall - rhowch sôn mewn Amdanoch Chi
Amdanoch ChiEr enghraifft, enw’ch busnes / eich enw masnachu, gwaith creadigol, diddordebau, gwefan
0 /
Tanysgrifio i’r Cylchlythyr
EitemauNiferCyfanswm
Eitem[field20][field19*field20]
Previous
Next

Pin It on Pinterest

Share This
X