Celf i Bawb

Prosiectau sy’n addas i bob oed a gallu

Ffilmic

Gŵyl a chystadleuaeth ffilm gymunedol yw Ffilmic sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn yn Llanfyllin yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd. Yr her yw i wneuthurwyr ffilm greu ffilm 5 munud mewn 10 diwrnod; cynigir gwobrwyon ar gyfer categorïau gwahanol, a byddwn yn arddangos y ffilmiau yn y sinema leol.

Y gobaith yw bod Ffilmic yn annog diddordeb a brwdfrydedd ym maes diwylliant ffilm a’i bod yn rhoi cyfle i bobl ddysgu mwy am fyd ffilm a sut y gellir defnyddio’r grefft at ddibenion artistig, gwleidyddol a phleser.

Ewch at: www.ffilmic.co.uk

Gwylio ffilmiau Fflimic ar

Mwy isod am ein prosiectau Celf i Bawb

Ysgrifennu Ar

Fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion, rydym yn darparu cyfres o sesiynau ysgrifennu creadigol gyda Fiona Collins. Helpodd cyfranogwyr i edrych ar straeon ysgrifennu ar gyfer plant, yn ysgrifennu straeon byrion, sut i ddefnyddio natur i ysbrydoli eich ysgrifennu tra'n...

Sioe Llanfyllin 2016

Caroline Lowe a Sue Dolman wedi darparu gweithdai deunydd naturiol yn Sioe Llanfyllin eleni. Cyfranogwyr yn mynd ar y cyfle i wneud peg gwŷdd gwehyddu gyda gwlân a gwneud rhwyd freuddwydion ac eitemau eraill allan o helyg. [gallery...

Wythnos Addysg Oedolion 2016

Wythnos Addysg Oedolion (25 Mehefin - 1 Gorffennaf 2016) yn ymgyrch flynyddol sy'n dathlu ac yn hyrwyddo cyfleoedd dysgu i oedolion. Nawr mewn dros 55 o wledydd ledled y byd, ei bwriad yng Nghymru yw cyfeirio yr amrywiaeth enfawr o gyrsiau sydd ar gael i'r dysgwr sy'n...

Diwrnod San Myllin 2016

6ed pen-blwydd Dydd Gŵyl Myllin ar Sadwrn 11 Mehefin yn Llanfyllin yn ddathliad llwyddiannus y dref a'i phobl. Dechreuodd y diwrnod gyda'r cyhoeddiad gan y maer, Dave Goodman, o enillydd Gwobr Dinesydd Llanfyllin Da - Pauline Page-Jones. Mae brecinio rhad ac am ddim...

Merched y War 2016

Mae'r newyddiadurwr Cymreig enwog Tweli Griffiths rhoddodd sgwrs am ei lyfr o'r enw Yn Ei Chanol Hi (Yn y Canol Of It) am ei llawer o brofiadau unigryw mewn rhai o'r llefydd mwyaf peryglus y byd ar gyfer Merched y Wawr. [gallery...

Minions 2015

Rydym i gyd yn minions gariad, dde? Gallant fod yn bla ar adegau ond yn dod â digon o eiliadau chwerthin allan-uchel. Yn ystod teuluoedd Hanner Tymor y Gwanwyn ymuno â ni am brynhawn difyr o gelf a chrefft. Rydym wnaeth gwneud minions pen glaswellt, cerigos minion a...

Llusernau Wrecsam

Mae llawer o hwyl Cafodd wrth i deuluoedd ddod allan i ganol tref Wrecsam ar gyfer y Switch Light On digwyddiad a oedd yn cynnwys ein gorymdaith llusernau dan arweiniad Siôn Corn a'i geirw. Yr orymdaith gyda llusernau a cherddoriaeth goleuo dref gyda diolch i Jude...

Ffilmic 2015

Yn Ffilmic 2015 o ffilmiau byr a wnaed gan bob oed a gallu eu sgrinio fel rhan o'r her ffilm Cymerwch 9 a lansiwyd ar Sadwrn 24 Hydref gyda gweithdy gwneud ffilmiau gyda Lewis Hancock. Yna roedd ddyfodiaid ond 10 diwrnod i wneud ffilm 5 munud a oedd i gynnwys prop ac...

Calan Gaeaf

Mae Gŵyl Gelfyddydau Teulu rhedeg drwy gydol mis Hydref a Llanfyllin yn cymryd rhan gyda'i Gweithdy Crefft Calan Gaeaf ar y Llawer 31 Hydref o deuluoedd a ddaethant ac a got eu hunain i gyd yn barod i dwyllo a thrin gydag ystod eang o grefftau drychfilod a pheintio...

Celfyddydau’r Eisteddfod 2015

eiliwyd y prosiect ar ddwy thema – yr amgylchfyd naturiol ac operâu Opera Canolbarth Cymru oedd yn dathlu 25 mlynedd o sioeau teithio. Cyflenwyd y prosiect mewn partneriaeth gyda’r Hafren a chafodd ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bu Jude Howells yn creu...

Wythnos Addysg Oedolion 2015

Rhaglen genedlaethol yw Wythnos Addysg Oedolion sy’n hyrwyddo manteision dysgu i bobl o bob oed sy’n gallu newid bywydau. Darren Fraser fu’n dysgu Bywluniadau gan estyn gwahoddiad i gyfranogwyr edrych o’r newydd ar gyflwr bodau dynol. Daeth yr awdur a’r bardd Bethany...

Pin It on Pinterest

Share This
X