Celf i Bawb

Prosiectau sy’n addas i bob oed a gallu

Ffilmic

Gŵyl a chystadleuaeth ffilm gymunedol yw Ffilmic sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn yn Llanfyllin yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd. Yr her yw i wneuthurwyr ffilm greu ffilm 5 munud mewn 10 diwrnod; cynigir gwobrwyon ar gyfer categorïau gwahanol, a byddwn yn arddangos y ffilmiau yn y sinema leol.

Y gobaith yw bod Ffilmic yn annog diddordeb a brwdfrydedd ym maes diwylliant ffilm a’i bod yn rhoi cyfle i bobl ddysgu mwy am fyd ffilm a sut y gellir defnyddio’r grefft at ddibenion artistig, gwleidyddol a phleser.

Ewch at: www.ffilmic.co.uk

Mwy isod am ein prosiectau Celf i Bawb

Ysgrifennu Ar

Fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion, rydym yn darparu cyfres o sesiynau ysgrifennu creadigol gyda Fiona Collins. Helpodd cyfranogwyr i edrych ar straeon ysgrifennu ar gyfer plant, yn ysgrifennu straeon byrion, sut i ddefnyddio natur i ysbrydoli eich ysgrifennu tra'n...

Cyseiniant 2017

Roedd y prosiect yn cynnwys gweithio gyda dysgwyr Cymraeg oedolion a rhai disgyblion MAT (Mwy Galluog a Thalentog). Cymerodd y cyfranogwyr ran mewn gweithdai barddoniaeth a ysbrydolwyd gan gerdded o amgylch Erddig a Sycharth, cefnogwyd Aled Lewis Evans yn ogystal â...

Diwrnod Sant Myllin 2017

Ysbryd cymunedol gwych yn Ddydd Gŵyl Myllin eleni. Mae pen-blwydd 7fed Dydd Gŵyl Myllin ar Sadwrn 17 Mehefin Llanfyllin yn ddathliad llwyddiannus y dref a'i phobl. Roedd y diwrnod yn cicio i ffwrdd gyda rhywfaint o gerddoriaeth ymlaciol ac ystod o stondinau codi arian...

Syrcas Aerial 2017

Rydym yn dod â'r trapîs, gwaith rhaff uchel a sgiliau sidan i Lanrhaeadr-ym-Mochnant yn ystod gwyliau'r Pasg. Mae'r cyffro o'r awyr o'r syrcas eu cyflwyno yn fedrus i gyfranogwyr yn ystod dau weithdy teulu gyda Hazel Maddocks. [gallery...

Merched y Wawr 2017

Rydym yn cefnogi dathliad Dydd Gŵyl Dewi Swper ar 22 Chwefror yn y Cain Valley rhwng gyfer Merched y Wawr a'r Gymdeithas Gymraeg. Roedd ganddynt noson bleserus iawn gyda adloniant gan fand gwerin Hen Fegin.

Celf a Chrefft Wrecsam 2017

Buom yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cyflwyno ystod o gelfyddydau teulu a gweithgareddau crefft mewn Marchnad y Bobl Wrecsam gyda Emma Jayne Holmes a Nina Duckers.

Crefftau Gwydr Lliw 2017

Ar ddydd Mawrth 21 Chwefror golau yn araf yn dod yn ôl i mewn i'n diwrnod ar ôl y tywyllwch y gaeaf ac rydym yn dathlu gyda Crefftau Gwydr Lliw! Roedd hwn yn galw i mewn teulu sesiwn ac i gyd wedi mwynhau creu ynghyd ag artistiaid Clare Pritchard a Melissa Tincello a...

Goleuo Drenewydd 2016

Rydym yn cynnal gweithdai gwneud llusernau, gan gynnwys: 2 weithdy gyda gofalwyr ifanc yn y Drenewydd ar 31 Hydref a'r 14eg Rha, diwrnod o weithdai yn Ysgol Ladywell a gweithdy i'r teulu yn Glanhafren ar ddydd Sadwrn 19 Tachwedd a oedd yn cynnwys gwneud llusernau gyda...

Ffilmic 2016

Gŵyl Ffilmic yw Gwyl Ffilm a Ffotograffiaeth Llanfyllin; bellach yn ei 10fed flwyddyn. Mae rhan o'r rhaglen yw'r Cymryd 10 Her y mae cyfranogwyr yn cael 10 diwrnod i wneud ffilm 5 munud. Blue MacAskill wedi ein helpu i lansio'r hyn ar Sad 22 Hyd gyda gweithdy ar wneud...

Frawychus Roald Dahl 2016

Mae'r Ymgyrch Celfyddydau Teulu yn rhaglen ar raddfa fawr, cenedlaethol cydweithredol a arweinir gan y sector celfyddydau gweledol a pherfformio i gynyddu lefelau ymgysylltu â'r celfyddydau gan deuluoedd. Mae Gŵyl Gelfyddydau Teulu rhedeg drwy gydol mis Hydref a...

Sioe Llanfyllin 2016

Caroline Lowe a Sue Dolman wedi darparu gweithdai deunydd naturiol yn Sioe Llanfyllin eleni. Cyfranogwyr yn mynd ar y cyfle i wneud peg gwŷdd gwehyddu gyda gwlân a gwneud rhwyd freuddwydion ac eitemau eraill allan o helyg. [gallery...

Wythnos Addysg Oedolion 2016

Wythnos Addysg Oedolion (25 Mehefin - 1 Gorffennaf 2016) yn ymgyrch flynyddol sy'n dathlu ac yn hyrwyddo cyfleoedd dysgu i oedolion. Nawr mewn dros 55 o wledydd ledled y byd, ei bwriad yng Nghymru yw cyfeirio yr amrywiaeth enfawr o gyrsiau sydd ar gael i'r dysgwr sy'n...

Diwrnod San Myllin 2016

6ed pen-blwydd Dydd Gŵyl Myllin ar Sadwrn 11 Mehefin yn Llanfyllin yn ddathliad llwyddiannus y dref a'i phobl. Dechreuodd y diwrnod gyda'r cyhoeddiad gan y maer, Dave Goodman, o enillydd Gwobr Dinesydd Llanfyllin Da - Pauline Page-Jones. Mae brecinio rhad ac am ddim...

Pin It on Pinterest

Share This
X