Indian Legends

Indian Legends

Mae chwedlau Indiaidd yn dod i’r Trallwng! Mae gennym ddau artist a storïwr cymunedol, (Fiona Collins a Catrin Williams) sy’n archwilio’r cysylltiadau rhwng Cymru ac India gan ddefnyddio adrodd straeon, celf, crefft ac ati. Mae’r sesiwn deulu...
Chwedlau Ceiriog 2017

Chwedlau Ceiriog 2017

Cafodd Ysgol Llanarmon, Cynddelw a Phontfadog greadigol wrth ddysgu am y bardd John Ceiriog Hughes. Cawsant hwylio gyda Bryn Davies a Rhian Davies i’r alawon gwerin a gasglodd a buont yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts i greu ffilm am ei fywyd....
Mynd yn Wyllt a’r Synhwyrau Awst

Mynd yn Wyllt a’r Synhwyrau Awst

Greu’r gwyllt y Synhwyrau yn brosiect sy’n anelu at wneud gofod awyr agored sydd yn llawn o greadigrwydd a lliw y gall pawb ei fwynhau. Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn dylunio a chreu gardd liwgar yn y Wyrcws, felly cadwch lygad am weithdai yn y dyfodol a...
Gwnïo y Tales of Jane – Trefaldwyn

Gwnïo y Tales of Jane – Trefaldwyn

Gan gymryd ysbrydoliaeth o straeon, ysgrifennu Jane Austen a gwnïo, dysgu sut i frodio, gwnïo a sgiliau tecstilau eraill. Sesiynau 10 wythnos yn dechrau Dydd Mercher 2 Medi o 1 – 3.30pm yn Neuadd y Dref, Trefaldwyn. Byddwch yn gweithio gyda’r arlunydd...

Pin It on Pinterest

X