Lansiad Her Ffilm Take 11 Ffilmic

Lansiad Her Ffilm Take 11 Ffilmic

Mae ein cystadleuaeth Ffilmic yn ôl am yr 11eg flwyddyn! Enillwch wobrau arian parod ar gyfer eich ffilm fer. Yn lansio dydd Sadwrn 28 Hydref o 1 – 4pm gyda dosbarth meistr ar sut i saethu ffilm ar dabled, ffôn neu gamera. Cymerwch 11: Her Ffilm Bydd ein her i...
Indian Legends

Indian Legends

Mae chwedlau Indiaidd yn dod i’r Trallwng! Mae gennym ddau artist a storïwr cymunedol, (Fiona Collins a Catrin Williams) sy’n archwilio’r cysylltiadau rhwng Cymru ac India gan ddefnyddio adrodd straeon, celf, crefft ac ati. Mae’r sesiwn deulu...
Chwedlau Ceiriog 2017

Chwedlau Ceiriog 2017

Cafodd Ysgol Llanarmon, Cynddelw a Phontfadog greadigol wrth ddysgu am y bardd John Ceiriog Hughes. Cawsant hwylio gyda Bryn Davies a Rhian Davies i’r alawon gwerin a gasglodd a buont yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts i greu ffilm am ei fywyd....

Pin It on Pinterest

X