Defnyddiwyd gweithgareddau creadigol i ystyried straeon lleol cyfnod y Rhyfel Byd 1af. Bu Anita Jenkins yn gweithio yn Llyfrgell Y Drenewydd gyda’r gymuned leol; Becky Knight fu’n gweithio gyda grŵp celf a disgyblion Ysgol Bro Ddyfi i greu croglen parasiwt; Georgette Marshall oedd yn gweithio yng nghymuned Llanfyllin; Nicola Knapton fu’n gweithio gydag ysgol ardal Y Trallwng ac yn cynnal gweithdai mynediad agored yn Tesco a Llys Hafren i greu croglen o rwydi cuddliw.

 

Blue MacAskill a Jim Elliott oedd yn gyfrifol am waith animeiddio gyda disgyblion Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Ysgol Uwchradd Caereinion ac Ysgol Bro Dyfi. Gellir gwylio’r rhain ar ein sianel Youtube.

 

Cynhaliwyd arddangosfa dros gyfnod o bythefnos yn Llanfyllin pan gafwyd perfformiad gwefreiddiol gan Gôr Meibion Pen-y-bont-fawr, arddangosfa undydd yn y Drenewydd, a digwyddiad terfynol o’r holl waith a gynhaliwyd yn y Trallwng.
Mae’r gwaith ymchwil a’r gweithiau celf bellach wedi eu cyfuno i greu llyfryn, sydd ar gael yn y llyfrgelloedd rhanbarthol.

Arianwyd y prosiect gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Gallwch weld animeiddiadau, hongian tecstilau, memorabilia a lluniau o’r prosiect drwy ddilyn y dolenni hyn:

https://www.historypin.org/en/explore/first-world-war-centenary/generations-on-what-the-great-war-meant-to-us/ http://www.peoplescollection.wales/user/8776

https://www.youtube.com/watch?list=PLQi4Oa6wIyldVTUIwEc4dQG8pTTivnKdo&v=25oq_E4rRQY

http://issuu.com/arts_connection/docs/generations_on/1?e=0/30058559

http://issuu.com/arts_connection/docs/wwi_generations_on_-_cymraeg/1?e=0/30058562

Pin It on Pinterest

Share This
X