Gan gymryd ysbrydoliaeth o straeon, ysgrifennu Jane Austen a gwnïo, dysgu sut i frodio, gwnïo a sgiliau tecstilau eraill.

Sesiynau 10 wythnos yn dechrau Dydd Mercher 2 Medi o 1 – 3.30pm yn Neuadd y Dref, Trefaldwyn.

Byddwch yn gweithio gyda’r arlunydd gwych Ezma Zhao.

Mae’r gweithdai hyn yn cael eu hanelu at bob oed ond cofiwch fod yn rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Yn anffodus, ni allwn gynnig ad-daliadau os ydych yn gallu gwneud sesiwn.

Cofrestrwch isod:

""
1
Gwnio Chwedlau Jane Austen
Enw Cyntaf
Cyfenw
Ffônsymudol neu linell tir
Hoffech chi dderbyn gwybodaeth gennym ni am ddigwyddiadau sydd ar gyfer plant / bobl ifanc a theuluoedd yn y dyfodol?Dydyn ni byth yn rhoi eich manylion i unrhyw un arall!
Mynychwyr
Enwenw llawn y rhai sy’n dod
Oedran
Enwenw llawn y rhai sy’n dod
Oedran
Enwenw llawn y rhai sy’n dod
Oedran
Enwenw llawn y rhai sy’n dod
Oedran
Enwenw llawn y rhai sy’n dod
Oedran
Rydw i’n cytuno bod Cyswllt Celf yn cael defnyddio unrhyw luniau, ffilm neu waith sy’n cael ei gynhyrchu yn sgil prosiect Mynd yn Wyllt â’r Synhwyrau i hybu eu gweithgareddau celf cymunedol. Trwy hyn, rydw i’n rhoi’r hawl i Cyswllt Celf ddefnyddio a dosbarthu unrhyw lun, ffilm neu gerddoriaeth a wneir gennyf i neu ohonof fi a’r bobl sydd wedi’u crybwyll uchod. Rydw i’n deall bod hyn yn golygu y gallai lluniau a chyfryngau eraill gael eu hanfon at bapurau lleol, gael eu defnyddio ar safleoedd y cyfryngau cymdeithasol ac ar wefan Cyswllt Celf; nodwch y rhai rydych chi’n hapus â nhwRydyn ni’n cymryd mater diogelwch plant o ddifrif ac mae gennym ni ddyletswydd gofal tuag at y rhai rydyn ni’n gweithio gyda nhw ac mae ein Polisi Diogelu Plant wrth wraidd y ffurflen ryddhau hon. Mae cynnwys lluniau o blant yn ein cyhoeddiadau a’n gwefan yn gallu ysgogi’r plant sy’n cymryd rhan ac yn rhoi cyfle da i ni hybu ein gwaith a’r rhai sy’n cael budd ohono.
Unrhyw beth arall sydd arnon ni angen gwybod?
0 /
Talu am un neu bob sesiwn
TocynNiferCyfanswm
Gwnio Chwedlau Jane Austen - Mont[field 30][field30*field36]
Previous
Next

Pin It on Pinterest

Share This
X