Newyddion

Indian Legends

Mae chwedlau Indiaidd yn dod i'r Trallwng! Mae gennym ddau artist a storïwr cymunedol, (Fiona Collins a Catrin Williams) sy'n archwilio'r cysylltiadau rhwng Cymru ac India gan ddefnyddio adrodd straeon, celf, crefft ac ati. Mae'r sesiwn deulu am ddim ar agor i bob...

Hanfodion Creadigol – Ffowndri

Mae ein gweithdy diweddaraf Hanfodion Creadigol yn siŵr o fod yn sesiwn ddiaml! Bydd "Cerfluniau Ffowndri" yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i gerfluniau gan ddefnyddio dulliau ffowndri. Byddwn yn teithio un o ffowndri efydd blaenllaw'r DU, C astle Fine Arts i ddysgu mwy...

Chwedlau Ceiriog 2017

Cafodd Ysgol Llanarmon, Cynddelw a Phontfadog greadigol wrth ddysgu am y bardd John Ceiriog Hughes. Cawsant hwylio gyda Bryn Davies a Rhian Davies i'r alawon gwerin a gasglodd a buont yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts i greu ffilm am ei fywyd.   [gallery...

Mynd yn Wyllt a’r Synhwyrau Awst

Greu'r gwyllt y Synhwyrau yn brosiect sy'n anelu at wneud gofod awyr agored sydd yn llawn o greadigrwydd a lliw y gall pawb ei fwynhau. Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn dylunio a chreu gardd liwgar yn y Wyrcws, felly cadwch lygad am weithdai yn y dyfodol a fydd yn...

Gwnïo y Tales of Jane – Trefaldwyn

Gan gymryd ysbrydoliaeth o straeon, ysgrifennu Jane Austen a gwnïo, dysgu sut i frodio, gwnïo a sgiliau tecstilau eraill. Sesiynau 10 wythnos yn dechrau Dydd Mercher 2 Medi o 1 - 3.30pm yn Neuadd y Dref, Trefaldwyn. Byddwch yn gweithio gyda'r arlunydd gwych Ezma Zhao....

Gwnio Chwedlau Jane Austen – Mach

Gan gymryd ysbrydoliaeth o straeon, ysgrifennu Jane Austen a gwnïo, dysgu sut i frodio, gwnïo a sgiliau tecstilau eraill. Sesiynau 10 wythnos yn dechrau Dydd Mercher 27 Medi o 3.30 - 6pm yn Y Plas ym Machynlleth. Byddwch yn gweithio gyda rhai artistiaid gwych - Hilary...

Beestemming 2017

Roedd y prosiect yn anelu at godi ymwybyddiaeth am feysydd y gwenyn ymhlith plant o Ogledd Powys a'u cymunedau lleol. Bu Ysgol Buttington Trewern, Llanfyllin a Banw yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts mewn amrywiaeth o gyfryngau a phrosesau sy'n integreiddio STEM...

Ysgrifennu Ar

Fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion, rydym yn darparu cyfres o sesiynau ysgrifennu creadigol gyda Fiona Collins. Helpodd cyfranogwyr i edrych ar straeon ysgrifennu ar gyfer plant, yn ysgrifennu straeon byrion, sut i ddefnyddio natur i ysbrydoli eich ysgrifennu tra'n...

Cyseiniant 2017

Roedd y prosiect yn cynnwys gweithio gyda dysgwyr Cymraeg oedolion a rhai disgyblion MAT (Mwy Galluog a Thalentog). Cymerodd y cyfranogwyr ran mewn gweithdai barddoniaeth a ysbrydolwyd gan gerdded o amgylch Erddig a Sycharth, cefnogwyd Aled Lewis Evans yn ogystal â...

Honeypot Môr-Forwyn 2017

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r elusen Plant pot mêl i ddathlu Wythnos Gofalwyr. Gweithiodd Molly Hawkins gyda phlant o gwmpas ardal Y Drenewydd i greu môr-forwyn syfrdanol. Mae'r wythnos gweithdai hir gyda phlant yn caniatáu amser iddynt hwy fod yn rhydd,...

Pin It on Pinterest

Share This
X