Newyddion

Lansiad Her Ffilm Take 11 Ffilmic

Mae ein cystadleuaeth Ffilmic yn ôl am yr 11eg flwyddyn! Enillwch wobrau arian parod ar gyfer eich ffilm fer. Yn lansio dydd Sadwrn 28 Hydref o 1 - 4pm gyda dosbarth meistr ar sut i saethu ffilm ar dabled, ffôn neu gamera. Cymerwch 11: Her Ffilm Bydd ein her i greu...

Indian Legends

Mae chwedlau Indiaidd yn dod i'r Trallwng! Mae gennym ddau artist a storïwr cymunedol, (Fiona Collins a Catrin Williams) sy'n archwilio'r cysylltiadau rhwng Cymru ac India gan ddefnyddio adrodd straeon, celf, crefft ac ati. Mae'r sesiwn deulu am ddim ar agor i bob...

Hanfodion Creadigol – Ffowndri

Mae ein gweithdy diweddaraf Hanfodion Creadigol yn siŵr o fod yn sesiwn ddiaml! Bydd "Cerfluniau Ffowndri" yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i gerfluniau gan ddefnyddio dulliau ffowndri. Byddwn yn teithio un o ffowndri efydd blaenllaw'r DU, C astle Fine Arts i ddysgu mwy...

Chwedlau Ceiriog 2017

Cafodd Ysgol Llanarmon, Cynddelw a Phontfadog greadigol wrth ddysgu am y bardd John Ceiriog Hughes. Cawsant hwylio gyda Bryn Davies a Rhian Davies i'r alawon gwerin a gasglodd a buont yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts i greu ffilm am ei fywyd.   [gallery...

Mynd yn Wyllt a’r Synhwyrau Awst

Greu'r gwyllt y Synhwyrau yn brosiect sy'n anelu at wneud gofod awyr agored sydd yn llawn o greadigrwydd a lliw y gall pawb ei fwynhau. Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn dylunio a chreu gardd liwgar yn y Wyrcws, felly cadwch lygad am weithdai yn y dyfodol a fydd yn...

Gwnïo y Tales of Jane – Trefaldwyn

Gan gymryd ysbrydoliaeth o straeon, ysgrifennu Jane Austen a gwnïo, dysgu sut i frodio, gwnïo a sgiliau tecstilau eraill. Sesiynau 10 wythnos yn dechrau Dydd Mercher 2 Medi o 1 - 3.30pm yn Neuadd y Dref, Trefaldwyn. Byddwch yn gweithio gyda'r arlunydd gwych Ezma Zhao....

Gwnio Chwedlau Jane Austen – Mach

Gan gymryd ysbrydoliaeth o straeon, ysgrifennu Jane Austen a gwnïo, dysgu sut i frodio, gwnïo a sgiliau tecstilau eraill. Sesiynau 10 wythnos yn dechrau Dydd Mercher 27 Medi o 3.30 - 6pm yn Y Plas ym Machynlleth. Byddwch yn gweithio gyda rhai artistiaid gwych - Hilary...

Beestemming 2017

Roedd y prosiect yn anelu at godi ymwybyddiaeth am feysydd y gwenyn ymhlith plant o Ogledd Powys a'u cymunedau lleol. Bu Ysgol Buttington Trewern, Llanfyllin a Banw yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts mewn amrywiaeth o gyfryngau a phrosesau sy'n integreiddio STEM...

Pin It on Pinterest

Share This
X