Newyddion

Gweithdy Dylunio Ffenestri Siop Gymunedol

Ar y cyd â Chyswllt Celf, fe fyddwn ni’n ailddylunio ffryntiad ein siop â baneri ffenestr allanol newydd. Fe fyddwn ni’n gweithio gydag artistiaid proffesiynol i helpu i roi ein doniau creadigol ar waith! Os ydy hyn o ddiddordeb i chi, dewch i’r gweithdy dylunio...

Perfformiad Pupped Cysgodol Tell-a-Vision

Rydym yn falch o ddod â pherfformiad cŵn bypedau gan Tell-a-Vision i Neuadd Gyhoeddus Llanrhaeadr Ym Mochnant ddydd Gwener 23 Mawrth am 7.30pm. Mae Guy & Juli wedi creu cyfuniad hyfryd o sioeau pypedau Adrodd Stori a Shadow. Y syniad yw mynd â chi ar daith trwy...

Lansiad Her Ffilm Take 11 Ffilmic

Mae ein cystadleuaeth Ffilmic yn ôl am yr 11eg flwyddyn! Enillwch wobrau arian parod ar gyfer eich ffilm fer. Yn lansio dydd Sadwrn 28 Hydref o 1 - 4pm gyda dosbarth meistr ar sut i saethu ffilm ar dabled, ffôn neu gamera. Cymerwch 11: Her Ffilm Bydd ein her i greu...

Indian Legends

Mae chwedlau Indiaidd yn dod i'r Trallwng! Mae gennym ddau artist a storïwr cymunedol, (Fiona Collins a Catrin Williams) sy'n archwilio'r cysylltiadau rhwng Cymru ac India gan ddefnyddio adrodd straeon, celf, crefft ac ati. Mae'r sesiwn deulu am ddim ar agor i bob...

Hanfodion Creadigol – Ffowndri

Mae ein gweithdy diweddaraf Hanfodion Creadigol yn siŵr o fod yn sesiwn ddiaml! Bydd "Cerfluniau Ffowndri" yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i gerfluniau gan ddefnyddio dulliau ffowndri. Byddwn yn teithio un o ffowndri efydd blaenllaw'r DU, C astle Fine Arts i ddysgu mwy...

Chwedlau Ceiriog 2017

Cafodd Ysgol Llanarmon, Cynddelw a Phontfadog greadigol wrth ddysgu am y bardd John Ceiriog Hughes. Cawsant hwylio gyda Bryn Davies a Rhian Davies i'r alawon gwerin a gasglodd a buont yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts i greu ffilm am ei fywyd.   [gallery...

Pin It on Pinterest

Share This
X