Cyfleoedd Artist a Swyddi

Rhestrwn ein cyfleoedd gwaith yma pan fyddant yn codi. Os cewch unrhyw broblemau wrth ddefnyddio'r ffurflenni cais ar-lein, cysylltwch â Mick, mick@artsconnection.org.uk neu 01691 648 929. Mae ef gallu naill ai yn eich tywys trwy'r broses neu os ydych yn dal i gael problemau y gall ef anfon cais fersiwn gair yr ydych ffurflen.

Strafagansa Celf Artist Brîff Wrecsam

Rydym yn cyflwyno cynllun peilot y dydd Strafagansa Celf yn Wrecsam wedi’u hanelu at oedolion ag anableddau dysgu. Rydym yn chwilio am dri alluogwyr i weithio ar y prosiect hwn.
Mwy o wybodaeth

Ysgrifennu Creadigol

Gweithdai Ysgrifennu Creadigol fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion / Gŵyl Wythnos Ddysgu sydd yn ymgyrch cenedlaethol
Mwy o wybodaeth

Dydd Gwaith Celf St Myllin

Dydd Gŵyl Myllin yn ymwneud dathlu cymuned Llanfyllin. Rydym yn chwilio am artist i wneud gwaith celf gyda thrigolion lleol cyn y digwyddiad
Mwy o wybodaeth

Gwnïo y Tales of Jane

Rydym wedi derbyn cyllid gan Sefydliad Laura Ashley i gynnal gweithdai tecstilau rhwng y cenedlaethau ym Machynlleth ac Trefaldwyn yng Ngogledd Powys. Bydd y prosiect yn cael ei thema o amgylch y ysgrifeniadau a gwnïo gwaith Jane Austen fel 2017 yn 200 mlynedd ers ei marwolaeth.
Mwy o wybodaeth

Strafagansa Celf Galluogwr Wrecsam

Rydym yn cyflwyno cynllun peilot y dydd Strafagansa Celf yn Wrecsam wedi’u hanelu at oedolion ag anableddau dysgu. Rydym yn chwilio am dri alluogwyr i weithio ar y prosiect hwn.
Mwy o wybodaeth

Cronfa Dychymyg

Mae aelodau Cyswllt Celf – Cyswllt Celf yn cael eu gwahodd i wneud cais am cronfa dychymyg o £ 400 i gynhyrchu gwaith newydd. Rydym yn awyddus i glywed am eich syniad ar gyfer prosiect, perfformiad, cydweithio, arddangosfa neu gorff o waith. Nid oes unrhyw gyfyngiadau creadigol …
Mwy o wybodaeth

Dydd Gŵyl Myllin

Dydd Gŵyl Myllin yn ymwneud dathlu cymuned Llanfyllin. Rydym yn chwilio am artist i wneud gwaith celf gyda thrigolion lleol cyn y digwyddiad
Mwy o wybodaeth

Chwedlau Indiaidd

Indiaidd Legends yn brosiect celf aml-sy’n cynnwys gweithdai cyfranogol yn seiliedig ar yr arteffactau Amgueddfa Clive yng Nghastell Powis fydd yn arwain at arddangosfa gymunedol.
Mwy o wybodaeth

Briff Artist i Strafagansa Celf – Blasu Wrecsam

– a drefnwyd i’w gynnal Awst 10, 2017 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl yn y celfyddydau cymunedol, gan fuddsoddi mewn a meithrin creadigrwydd. Strafagansa Celf – Blasu Wrecsam yn brosiect 1 diwrnod a fydd yn digwydd 10 Awst, 2017 ac wedi ei anelu at oedolion ag anableddau dysgu.

Rhagwelir y bydd gennym tua 30 o gyfranogwyr sy’n dod o ganolfannau yn Wrecsam. Gall y gweithdai yn seiliedig ar unrhyw gyfrwng artistig. Rydym yn contractio 3 artistiaid a 3 o’n alluogwyr hunain i gefnogi cyfranogwyr. (Galluogwyr Cyswllt Celf yn ychwanegol at y rhai sy’n cyd-fynd cyfranogwyr o’r canolfannau wahoddwyd ledled Wrecsam).

Briff

Nod y Prosiect: Bydd y prosiect yn cynnwys cyfranogwyr yn archwilio thema i greu amrywiaeth o wahanol gelfyddydau yn gweithio mewn ystod o ffurfiau celf gan eu galluogi i ddysgu sgiliau newydd a chael hwyl

Canlyniadau’r Prosiect: Bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan / creu gwaith celf y gallant fynd adref

Beth: Rydym am i gyflenwi diwrnod blasu yn Wrecsam a fydd yn gweithio yn yr un ffordd ag y mae ein prosiect Strafagansa Celf flynyddol yng Ngogledd Powys. Ar gyfer eich cais dylech nodi sut y byddwch yn strwythuro’r dydd a sut y byddwch yn sicrhau y bydd y gweithdy fod yn gynhwysol a hyblyg ar gyfer pob oedran a gallu. Dylai ceisiadau prosiect yn canolbwyntio ar y thema “Cestyll”.

Pwy: Oedolion ag anableddau dysgu

Amserlen: Awst 10, 2017 gan 11:00-3:00

Lleoliad: I’w gadarnhau Wrecsam

Sesiynau: Bydd y sesiynau yn rhedeg o 11am – 3pm egwyl ginio awr i gyfranogwyr

Ar gyfer eich cais os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect, a sut y bydd eich cynnig prosiect yn cyfarfod hwn
 • Sut y byddwch yn gweithio gyda grŵp targed penodol
 • Sut y bydd y prosiect yn gweithio – sesiwn byr amlinelliad / cynllun
 • Mae canlyniadau’r prosiect

Tâl

Ffi:                         £102

Ddeunyddiau:   I gytuno arno wrth benodi

Teithio:                Telir costau teithio ar gyfer taith gron dros 50 milltir ar raddfa £0.45c y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

 

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

Mae’n rhaid i artistiaid sy’n ymgeisio fod â chofnod o weithio gyda phlant a pobl ifanc

 

Dymunol:

Gallu gweithio’n ddwyieithog

 

 

Y Broes o Wneud Cais

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein

 

 

Y broses o ddethol

Caiff pob ymgeisydd ei hasesu:

 • Ar yr wybodaeth a roddir yn y cais yn unig
 • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y brîff hwn
 • Gan y panel dethol, sy’n cynnwys aelodau o fwrdd Cyswllt Celf a, lle mae’n briodol, cynrychiolwyr o sefydliadau sy’n bartneriaid

 

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio ar eich cais yn ddifrifol.

 

Dyddiad cau i dderbyn cynigion: 5pm ddydd Gwener 19 Mai

""
1
Enw
CyfeiriadByddwn ond yn ei gwneud yn ofynnol y manylion ar gyfer un artist
0 /
FfônByddwn ond yn ei gwneud yn ofynnol y manylion ar gyfer un artist
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Prosiect a Gynigir
Eich Cynnig ProsiectAr gyfer eich cais os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y canlynol: Nod y prosiect, a sut y bydd eich cynnig prosiect yn cyfarfod hwn Sut y byddwch yn gweithio gyda grŵp targed penodol Sut y bydd y prosiect yn gweithio - sesiwn byr amlinelliad / cynllun Mae canlyniadau'r prosiec
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
Lanlwytho
Llwytho CV *
Lanlwytho
Lanlwytho Llun *
Lanlwytho
Previous
Next

Galluogwyr Byr ar gyfer y Celfyddydau Strafagansa Blasu Wrecsam

– a drefnwyd i ddigwydd Awst 10, 2017 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl yn y celfyddydau cymunedol, gan fuddsoddi mewn a meithrin creadigrwydd. Strafagansa Celf – Blasu Wrecsam yn brosiect 1 diwrnod a fydd yn digwydd 10 Awst, 2017 ac wedi ei anelu at oedolion ag anableddau dysgu.
Rhagwelir y bydd gennym tua 30 o gyfranogwyr sy’n dod o ganolfannau yn Wrecsam. Gall y gweithdai yn seiliedig ar unrhyw gyfrwng artistig. Rydym yn contractio 3 artistiaid a 3 o’n alluogwyr hunain i gefnogi cyfranogwyr. (Galluogwyr Cyswllt Celf yn ychwanegol at y rhai sy’n cyd-fynd cyfranogwyr o’r canolfannau wahoddwyd ledled Wrecsam).

Briff

Nod y Prosiect: Bydd y prosiect yn cynnwys cyfranogwyr yn archwilio thema i greu amrywiaeth o wahanol gelfyddydau yn gweithio mewn ystod o ffurfiau celf gan eu galluogi i ddysgu sgiliau newydd a chael hwyl

Canlyniadau’r Prosiect: Bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan / creu gwaith celf y gallant fynd adref

Beth: Bydd y prosiect yn rhedeg ar Iau 10 Awst o 11:00-3:00.

Byddwch yn cefnogi artist yn ystod y sesiwn a byddant yn cael eu cynnal sesiynau yn seiliedig ar y thema “Cestyll”.

Pwy: Oedolion ag anableddau dysgu

Amserlen: Dydd Iau 10 Awst

Lleoliad: I’w gadarnhau Wrecsam

Sesiynau: Bydd y sesiynau yn rhedeg o 11am – 3pm egwyl ginio awr i gyfranogwyr

Ar gyfer eich cais os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y canlynol:

 • Eich profiad o weithio gydag oedolion sydd ag anableddau dysgu
 • Mae eich diddordeb mewn ffurfiau celf a galluoedd creadigol

 

Tâl

Ffi:                   £40.80

Teithio:           Telir costau teithio o £0.45 y filltir ar gyfer taith gron o fwy na 50 milltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

 

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

Profiad o weithio gyda grwpiau a dargedir a grybwyllwyd uchod

 

Dymunol:

Gallu gweithio’n ddwyieithog

 

Y Broes o Wneud Cais

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein

 

Y Broses o Ddethol

Caiff pob ymgeisydd ei hasesu:

Ar yr wybodaeth a roddir yn y cais yn unig

Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y  prosiect a amlinellir yn y brîff hwn

Gan y panel dethol, sy’n cynnwys aelodau o fwrdd Cyswllt Celf a, lle mae’n briodol, cynrychiolwyr o sefydliadau sy’n bartneriaid

 

Os ydych chi angen cefnogaeth i gwblhau eich cais, ffoniwch swyddfa Cyswllt Celf os gwelwch yn dda.

 

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio ar eich cais yn ddifrifol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, dydd Gwener 19 Mai

 

""
1
Enw
Cyfeiriad
0 /
Rhif ffôn
Llythyr EglurhaolAr gyfer eich cais os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y canlynol: Eich profiad o weithio gydag oedolion sydd ag anableddau dysgu Mae eich diddordeb mewn ffurfiau celf a galluoedd creadigol
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
Lanlwytho
Previous
Next

Briff Artist ar gyfer Ysgrifennu Creadigol

– a drefnwyd i’w gynnal 19 – 25 Mehefin, 2017 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl yn y celfyddydau cymunedol, gan fuddsoddi mewn a meithrin creadigrwydd. Bydd y gweithdai hyn yn rhan o Wythnos Addysg Oedolion / Gŵyl Wythnos Ddysgu sydd yn ymgyrch Gwladol (http://www.learningandwork.wales/our-work/promoting-learning-and-skills/adult-learners-week/)

Briff

Nod y Prosiect: Cefnogi diddordeb pobl mewn ysgrifennu creadigol.

Canlyniadau’r Prosiect: Bydd cyfranogwyr wedi dysgu a byddant yn cael mwy o hyder yn eu sgiliau ysgrifennu creadigol

Beth: Rydym yn chwilio am artist / au i gyflwyno cyfres o sesiynau ysgrifennu creadigol. Ar ddydd Llun Mercher nos rydym yn chwilio am ddwy sesiwn gyda’r thema Straeon Byrion gyfer dydd Mawrth a dydd Iau nos rydym yn chwilio am ddwy sesiwn gyda’r thema o Ysgrifennu Storïau i Blant. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Ieuenctid a Chymuned yn Llanfyllin. Ar ddydd Sadwrn, rydym am gyflwyno sesiwn y dydd ar thema Awyr Agored Bywgraffiad yn Llanrharadr-ym-Mochnant Rhaeadr. Ar ddydd Sul, rydym am gyflwyno sesiwn ar thema Barddoniaeth ger Llyn Efyrnwy.

Grŵp Targed: Oedolion

Amserlen: 19 a’r 21ain Mehefin – Straeon Byrion, 20fed a 22ain – Ysgrifennu Storïau i Blant, 24 – Awyr Agored Biography, 25ain – Barddoniaeth

Lleoliad: Llanrhaeadr-ym-Mochnant Waterfall, Llyn Efyrnwy a Ieuenctid Llanfyllin a Chanolfan Gymunedol

Sesiynau: 19 a’r 21ain Mehefin – 2.5-3 awr, 20 a 22 – 2.5 Mae – 3 awr, 24 – 6 awr, 25 – 6 awr

Ar gyfer eich cais os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect, a sut y bydd eich cynnig prosiect yn cyfarfod hwn
 • Mae canlyniadau’r prosiect a sut y bydd eich cynnig prosiect yn cyfarfod hwn
 • Sut byddwch yn sicrhau bod y prosiect yn hygyrch ac yn addas ar gyfer y grŵp targed
 • Sut fydd y prosiect yn gweithio – sesiwn byr amlinelliad / cynllun
 • gofyn i Offer

 

Tâl

Ffi:                         £153 am bob ysgrifennu thema

Ddeunyddiau:   To be agreed on appointment

Teithio:                Mileage over a 50 mile roundtrip will be paid at £0.45 pence per mile (up to a maximum of £30 per session)

 

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod

Dymunol:

Y gallu i ddarparu yn ddwyieithog

Y Broes o Wneud Cais

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein

Y broses o ddethol

Caiff pob ymgeisydd ei hasesu:

 • Ar yr wybodaeth a roddir yn y cais yn unig
 • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y brîff hwn
 • Gan y panel dethol, sy’n cynnwys aelodau o fwrdd Cyswllt Celf a, lle mae’n briodol, cynrychiolwyr o sefydliadau sy’n bartneriaid

 

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio ar eich cais yn ddifrifol.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, dydd Gwener 19 Mai2017

""
1
Enw
CyfeiriadByddwn ond yn ei gwneud yn ofynnol y manylion ar gyfer un artist
0 /
FfônByddwn ond yn ei gwneud yn ofynnol y manylion ar gyfer un artist
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Prosiect a Gynigir
Thema / au Cais am
Eich Cynnig ProsiectYn eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: - Cofiwch gynnwys pa weithgareddau y byddwch yn rhedeg - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn gynhwysol - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn ymgysylltu ar gyfer grŵp o oed a gallu cymysg - Sut y byddwch yn cefnogi cyflawni'r Canlyniadau Prosiect
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
Lanlwytho
Llwytho CV *
Lanlwytho
Lanlwytho Llun *
Lanlwytho
Previous
Next
Cronfa dychymyg

Mae aelodau Cyswllt Celf – Cyswllt Celf yn cael eu gwahodd i wneud cais am cronfa arloesi gwerth £ 400 i gynhyrchu gwaith newydd. Rydym yn awyddus i glywed am eich syniad ar gyfer prosiect, perfformiad, cydweithio, arddangosfa neu gorff o waith. Nid oes unrhyw gyfyngiadau creadigol …

• Rydym yn chwilio am syniadau dychmygus a newydd yn y celfyddydau cyfranogol

• Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 19 Mai 17:00

• Mae dwy wobr o £ 400 ar gael

• Rhaid i chi fod wedi bod yn aelod artist Cyswllt Celf am o leiaf 1 flwyddyn i wneud cais

• Gall ceisiadau fod ar gyfer unrhyw fath o gelfyddyd

• Gallwn ond yn derbyn ceisiadau sydd wedi adeiledig yn elfen cyfranogol (gweithdy hy neu rywbeth sy’n digwydd yn y byd cyhoeddus)

• Dylai’r gwaith gael ei gwblhau o fewn pum mis (diwedd mis Hydref)

• Rhaid i chi wneud cyflwyniad – dim mwy na 10 munud (hy sioe sleidiau llun, Pecha Kucha) yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar ddydd Mercher 25 Hydref, 2017

• Rhaid i chi anfon anfoneb i dderbyn y taliad

• I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein

""
1
Enw
CyfeiriadByddwn ond yn ei gwneud yn ofynnol y manylion ar gyfer un artist
0 /
FfônByddwn ond yn ei gwneud yn ofynnol y manylion ar gyfer un artist
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Prosiect a Gynigir
Eich Cynnig ProsiectAr gyfer eich cais os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y canlynol: Nod y prosiect, a sut y bydd eich cynnig prosiect yn cyfarfod hwn Sut y byddwch yn gweithio gyda grŵp targed penodol Sut y bydd y prosiect yn gweithio - sesiwn byr amlinelliad / cynllun Mae canlyniadau'r prosiec
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
Lanlwytho
Llwytho CV *
Lanlwytho
Lanlwytho Llun *
Lanlwytho
Previous
Next

Briff Artist ar gyfer Diwrnod Gwaith Celf St Myllin

– a drefnwyd i ddigwydd yn gynnar Mehefin 2017 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl yn y celfyddydau cymunedol, gan fuddsoddi mewn a meithrin creadigrwydd. Mae gennym arian trwy’r Gronfa Loteri Fawr Dathlwch am y digwyddiad eleni.

Briff

Nod y Prosiect: I ennyn diddordeb pobl leol â hanes a chwedl St Myllin

Canlyniadau’r Prosiect: Mae gwaith celf a grëwyd gan y gymuned leol Llanfyllin
Beth: Rydym yn chwilio am artist i ddarparu’r hyn sy’n cyfateb i 4 diwrnod o weithdai i greu murlun bach yn yr awyr agored, cerfluniau awyr agored neu fath arall o waith celf sy’n adlewyrchu chwedl a hanes St Myllin. Hoffem yn waith celf sydd hefyd yn brawf tywydd a gellir ei arddangos yn rhwydd y tu allan. Bydd yr artist yn gweithio gyda grŵp o bobl o’r gymuned leol yn y wythnosau cyn y digwyddiad Dydd Gŵyl Myllin ar Sadwrn 17 o Fehefin. Byddem yn disgwyl i’r artist i weithio gyda grŵp o tua 15 o bobl.

Grŵp Targed: Pob oedran

Amserlen: Mehefin Cynnar – hyd at Dydd Gwener 16 Mehefin

Lleoliad: I’w gadarnhau Llanfyllin

Sesiynau: 2-3 sesiwn awr neu sesiynau diwrnod â’r gymuned leol

Ar gyfer eich cais os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y canlynol:

Nod y prosiect:

 • A sut y bydd eich cynnig prosiect yn cyfarfod hwn
 • Sut y byddwch yn gweithio gyda grŵp penodol targed – teuluoedd, y blynyddoedd cynnar, oedolion â phroblemau iechyd meddwl
 • Sut y bydd y prosiect yn gweithio – sesiwn byr amlinelliad / cynllun
 • Mae canlyniadau’r prosiect a sut y gellir eu harddangos yn y digwyddiad terfynol

Ffi

Ffi: £ 612

Deunyddiau: I’w gytuno ar benodi

Milltiroedd: Bydd Milltiroedd dros roundtrip 50 milltir yn cael ei dalu ar £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
Dymunol:

Y gallu i ddarparu yn ddwyieithog

Trefn Ymgeisio

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

 • Unig ar yr wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, a dynnwyd o’r aelodau o fwrdd Cyswllt Celf, a, lle y bo’n briodol cynrychiolwyr o sefydliadau partner.

RHYBUDD – Methu â darparu’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu angen cymorth i gwblhau eich cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17:00, Dydd Gwener 19 Mai, 2017

""
1
Enw
CyfeiriadByddwn ond yn ei gwneud yn ofynnol y manylion ar gyfer un artist
0 /
FfônByddwn ond yn ei gwneud yn ofynnol y manylion ar gyfer un artist
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Prosiect a Gynigir
Eich Cynnig ProsiectYn eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: - Cofiwch gynnwys pa weithgareddau y byddwch yn rhedeg - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn gynhwysol - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn ymgysylltu ar gyfer grŵp o oed a gallu cymysg - Sut y byddwch yn cefnogi cyflawni'r Canlyniadau Prosiect
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
Lanlwytho
Llwytho CV *
Lanlwytho
Lanlwytho Llun *
Lanlwytho
Previous
Next

Briff Artist ar gyfer Dydd Sant Myllin

– a drefnwyd i’w cynnal Dydd Sadwrn 17 Mehefin, 2017 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl yn y celfyddydau cymunedol, gan fuddsoddi mewn a meithrin creadigrwydd. Mae gennym arian trwy’r Gronfa Loteri Fawr Dathlwch am digwyddiad eleni.

Briff

Nod y Prosiect: I ymgysylltu â phobl leol Llanfyllin mewn celf a chrefft a chael hwyl

Canlyniadau’r Prosiect: cymuned leol os Llanfyllin dod at ei gilydd i ddathlu’r hyn y mae’r dref i’w gynnig
Beth: Rydym yn chwilio am y canlynol i weithio yn Dydd Gŵyl Myllin ar 17 Mehefin:

Dau artist i gyflwyno celf a chrefft ar gyfer teuluoedd o 11am – 2pm – bydd hyn yn y tu allan ar dir yr eglwys
3 Storïwyr i gyflwyno sesiwn adrodd straeon ar gyfer teuluoedd am awr – bydd hyn yn y tu mewn i’r eglwys rhwng 11 – 2pm, nodwch ar y ffurflen gais sydd slot amser y gallwch ei wneud
Cerddor / Perfformiwr i berfformio ar sgwâr y dref am awr, nodwch ar y ffurflen gais sydd slot amser y gallwch ei wneud
Grŵp Targed: Pob oedran

Amserlen: Dydd Sadwrn 17 Mehefin

Lleoliad: Lleoliadau ledled Llanfyllin

Ar gyfer eich cais os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y canlynol:

Nod y prosiect:

 • A sut y bydd eich cynnig prosiect yn cyfarfod hwn
 • Sut y bydd y prosiect yn gweithio – sesiwn byr amlinelliad / cynllun
 • Mae canlyniadau’r prosiect a sut y gellir eu harddangos yn y digwyddiad terfynol

Ffi

Ffi: Artistiaid ar gyfer celf a chrefft sesiwn – £ 76.50 yr un

Storïwyr – £ 25.50 am 45 mun – Sesiwn adrodd straeon 1 awr

Cerddor – £ 25.50 am 45 mun – perfformiad 1 awr (byddwn yn talu am hyd at uchafswm o ddau berfformiwr fesul slot)

Deunyddiau: Ar gyfer gweithdai celf a chrefft – i’w cytuno ar benodi

Milltiroedd: Bydd Milltiroedd dros roundtrip 50 milltir yn cael ei dalu ar £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllir uchod am chwedleuwyr ac artistiaid
Dymunol:

Y gallu i ddarparu yn ddwyieithog

Trefn Ymgeisio

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

 • Unig ar yr wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, a dynnwyd o’r aelodau o fwrdd Cyswllt Celf, a, lle y bo’n briodol cynrychiolwyr o sefydliadau partner.

RHYBUDD – Methu â darparu’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu angen cymorth i gwblhau eich cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17:00, Dydd Gwener 19 Mai, 2017

""
1
Ffurflen Gais Celf a Chrefft
Enw - Artist 1
Enw - Artist 2
Cyfeiriad - Artist 1
0 /
Ffôn - Artist 1
Cymwysterau Perthnasol
Cymwysterau PerthnasolDdau artist
Cymwysterau PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy'n debyg i'r prosiect a amlinellir yn y briff - 1 ar gyfer pob artist
0 / 2000
Prosiect a Gynigir
Prosiect a GynigirCofiwch gynnwys y gweithgareddau y byddwch chi’n eu rhedeg – Sut fyddwch chi’n sicrhau ei fod yn addas a difyr ar gyfer grŵp o oedrannau a gallu cymysg - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn addas ar gyfer pobl hŷn sydd â nam ar eu golwg
0 /
Os bydd pryderon yn berthnasol, pa iechyd a diogelwch yno yn ymwneud â'r prosiect?
0 /
Os oes, yna lanlwythwch ddogfen / lun / sgan o’ch tystysgrif DBS neu os ydych chi ar y gwasanaeth diweddaru rhowch rif eich tystysgrif i ni a dyddiad ei chyhoeddi a’ch dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
Lanlwytho
DBS 2upload
Lanlywtho
Lanlwytho CV - Artist 1 *
Lanlwytho
Lanlwytho CV - Artist 2
Lanlwytho
Lanlwytho Llun - Artist 1 *
Lanlwytho
Lanlwytho Llun - Artist 2 *
Lanlwytho
Previous
Next
""
1
Storïwr a Ffurflen Cerddor / Gais Perfformiwr
Enw
Cyfeiriad
0 /
Rhif ffôn
Slotiau amser y gallwch ei wneud
Beth ydych chi'n ei wneud?Adrodd Stori / cerddor / perfformiwr arall - rhowch wybod i ni y genre / thema, a ydych angen unrhyw offer ar y diwrnod?
0 /
Previous
Next

Briff Artist am Gwnïo y Tales of Jane

– a drefnwyd i ddigwydd Sep – Tachwedd 2017 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl yn y celfyddydau cymunedol, gan fuddsoddi mewn a meithrin creadigrwydd. Rydym wedi derbyn cyllid gan Sefydliad Laura Ashley i gynnal gweithdai tecstilau rhwng y cenedlaethau ym Machynlleth ac Trefaldwyn yng Ngogledd Powys. Bydd y prosiect yn cael ei thema o amgylch y ysgrifeniadau a gwnïo gwaith Jane Austen fel 2017 yn 200 mlynedd ers ei marwolaeth.

Briff

Nod y Prosiect: Mae’r prosiect yn anelu i ddefnyddio’r ysgrifeniadau a gwnïo o Jane Austen fel ffordd o edrych ar faterion cyfoes ac fel ffordd i ddod â’r gymuned at ei gilydd

Canlyniad y Prosiect: I ddwyn y gymuned leol at ei gilydd i greu crogluniau neu cwiltiau a fydd yn cael ei arddangos yn barhaol yn y gymuned honno

Beth: Rydym yn chwilio am ddau artist, un i weithio yn Nhrefaldwyn ac un i weithio ym Machynlleth a bydd yn rhedeg deg 2.5-3 sesiwn awr ym mhob tref. Rydym yn disgwyl i weithio gyda 15 o gyfranogwyr ym mhob tref. Bydd y sesiynau yn cynnwys cyfranogwyr archwilio’r ysgrifennu a gwnïo gweithiau Jane Austen ac wedyn yn dylunio a gwneud crog neu cwilt a gweithiau celf eraill fel ymateb creadigol i’w gwaith. Byddwn yn gofyn i gyfranogwyr i gofrestru i gymryd rhan yn y deg gweithdai. Bydd y cyfranogwyr yn gwneud tecstilau darnau unigol / gwnïo yn ogystal â darn grŵp ac mae’r gwaith hwn ynghyd â gwybodaeth am Jane Austen a gwaith artistig eraill a wneir drwy gydol y prosiect – er enghraifft ffotograffau, ffilmiau a recordiadau llafar – yn cael ei recordio ar tagiau NFC (y dechnoleg a geir mewn taliadau digyswllt) a fydd yn cael ei wnïo i mewn i’r grog / cwilt fel y gall pobl ddefnyddio eu ffonau clyfar i gael gwybodaeth bellach. Bydd y prosiect yn dod i ben gyda digwyddiad cymunedol / arddangosfa i ddangos y gwaith a wnaed ar ddiwedd mis Tachwedd.

Grŵp Targed: Pob oedran

Amserlen: Wythnos yn dechrau 4 Medi ac yn gorffen wythnos yn dechrau 6 Tachwedd, 2017

Lleoliad: Lleoliad i’w gadarnhau – un ym Machynlleth ac un yn Nhrefaldwyn

Sesiynau: 2.5 – Sesiynau 3 awr

Ar gyfer eich cais os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect, a sut y bydd eich cynnig prosiect yn cyfarfod hwn
 • Sut y byddwch yn gweithio gyda grŵp targed
 • Sut y bydd y prosiect yn gweithio – sesiwn byr amlinelliad / cynllun
 • Mae canlyniadau’r prosiect a sut y gellir eu harddangos yn y digwyddiad terfynol

Ffi

Ffi: £ 765 am ddeg sesiwn + £ 382.50 tuag at amser prep = £ 1,147.50 am bob artist

Deunyddiau: £ 400 ar gyfer pob tref + £ 150 tuag at gostau arddangos / digwyddiad

Milltiroedd: Bydd Milltiroedd dros roundtrip 50 milltir yn cael ei dalu ar £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
Dymunol:

Y gallu i ddarparu yn ddwyieithog

Trefn Ymgeisio

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

 • Unig ar yr wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, a dynnwyd o’r aelodau o fwrdd Cyswllt Celf, a, lle y bo’n briodol cynrychiolwyr o sefydliadau partner.

RHYBUDD – Methu â darparu’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu angen cymorth i gwblhau eich cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm dydd Gwener 19 Mai

""
1
Enw
Cyfeiriad
0 /
Ffôn
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Prosiect a Gynigir
Tref y gallwch gyflawni mewn
Eich Cynnig ProsiectYn eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: - Cofiwch gynnwys pa weithgareddau y byddwch yn rhedeg - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn gynhwysol - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn ymgysylltu ar gyfer grŵp o oed a gallu cymysg - Sut y byddwch yn cefnogi cyflawni'r Canlyniadau Prosiect
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
Lanlwytho
Llwytho CV *
Lanlwytho
Lanlwytho Llun *
Lanlwytho
Lanlwytho Llun *
Lanlwytho
Lanlwytho Llun *
Lanlwytho
Previous
Next

Briff Artist am Chwedlau Indiaidd

– a drefnwyd i ddigwydd Sep – Tachwedd 2017 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl yn y celfyddydau cymunedol, gan fuddsoddi mewn a meithrin creadigrwydd. Indiaidd Legends yn brosiect celf aml-sy’n cynnwys gweithdai cyfranogol yn seiliedig ar yr arteffactau Amgueddfa Clive yng Nghastell Powis fydd yn arwain at arddangosfa gymunedol. Caiff y prosiect ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a NADFAS.

Briff

Nod y Prosiect: Ymgysylltu teuluoedd a grwpiau cymunedol i archwilio a meddwl am y cysylltiadau rhwng diwylliant India a’r Gymraeg yn feirniadol

Canlyniadau’r Prosiect:

 • Sgiliau cynyddu yn y celfyddydau
 • Mwy o hyder a hunan-barch drwy gefnogi dyheadau a helpu cyfranogwyr i ganfod eu potensial eu hunain yn well
 • Gwell sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol
 • Gwaith celf – Arddangosfa

Beth: Rydym yn chwilio am ddau artist, pwy ddylai wneud cais gyda’i gilydd, i weithio gyda chyfranogwyr i archwilio themâu o amgylch y celfyddydau y DU ac India fel y bydd yn y 2017 Flwyddyn thema Diwylliant. Byddant hefyd yn archwilio beth tebygrwydd bod rhwng straeon chwedl a gwerin Indiaidd a Chymraeg fel ei fod yn Llywodraeth Cymru Blwyddyn y Chwedlau. Bydd y prosiect yn cael ei dargedu at deuluoedd a grwpiau yn seiliedig ar ystâd Oldford yn y Trallwng a byddwn yn edrych yn arbennig i ddenu’r rhai na fyddent fel arfer yn cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol. Bydd y prosiect yn rhedeg o Medi-Tachwedd 2017, ac yn cynnwys sesiynau yng Nghastell Powis a’r Caban y Sgowtiaid sydd yn ymyl y stad Oldford.

Bydd y prosiect yn cynnwys gweithio gyda phedwar grŵp gwahanol, gyda thua 15 – 20participants ym mhob un. Bydd pob grŵp yn gweithio gydag ymarferwyr dau celfyddydau dros 6 sesiwn a fydd yn digwydd bob yn ail wythnos. Bydd y sesiwn gyntaf yn cynnwys cyfranogwyr yn ymweld â’r Amgueddfa Clive yng Nghastell Powis yn y Trallwng. Yma, byddant yn gallu i archwilio hanes diwylliannol, celfyddydol ac arteffactau o’r DU ac India. Bydd y 5 sesiwn ganlynol yn cynnwys y cyfranogwyr yn creu gweithiau celf mewn ymateb i’r celf ac arteffactau a welsant. Dylent gael y cyfle i ymateb mewn amrywiaeth o gyfryngau celfyddydol er eu bod yn gallu ymateb yn y ffordd y maent yn dymuno. Bydd y prosiect yn dod i ben gyda arddangosfa o’r gwaith, gobeithio yng Nghastell Powis.

Grŵp Targed: Teuluoedd / Grwpiau Cymunedol

Amserlen: Medi-Tachwedd 2017

Lleoliad: Cwt Sgowtiaid a Chastell Powis

Sesiynau: 24 sesiwn yn gyfan gwbl rhannu’n bedwar llawer o 6 sesiwn yn para 2.5-3 awr

Ar gyfer eich cais os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect, a sut y bydd eich cynnig prosiect yn cyfarfod hwn
 • Sut y byddwch yn gweithio gyda grŵp targed
 • Sut y bydd y prosiect yn gweithio – sesiwn byr amlinelliad / cynllun
 • Mae canlyniadau’r prosiect a sut y gellir eu harddangos yn y digwyddiad terfynol

Ffi

Ffi: £1,836 am 24 sesiwn + £306 am baratoi = £2,142 am bob artist

Deunyddiau: £ 400

Milltiroedd: Bydd Milltiroedd dros roundtrip 50 milltir yn cael ei dalu ar £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
Dymunol:

Y gallu i ddarparu yn ddwyieithog

Trefn Ymgeisio

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

 • Unig ar yr wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, a dynnwyd o’r aelodau o fwrdd Cyswllt Celf, a, lle y bo’n briodol cynrychiolwyr o sefydliadau partner.

RHYBUDD – Methu â darparu’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu angen cymorth i gwblhau eich cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm dydd Gwener 19 Mai

""
1
Enw - Artist 1
Enw - Artist 2
Cyfeiriad - Artist 1
0 /
Ffôn - Artist 1
Cymwysterau Perthnasol
Cymwysterau PerthnasolDdau artist
Cymwysterau PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy'n debyg i'r prosiect a amlinellir yn y briff - 1 ar gyfer pob artist
0 / 2000
Prosiect a Gynigir
Prosiect a GynigirCofiwch gynnwys y gweithgareddau y byddwch chi’n eu rhedeg – Sut fyddwch chi’n sicrhau ei fod yn addas a difyr ar gyfer grŵp o oedrannau a gallu cymysg - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn addas ar gyfer pobl hŷn sydd â nam ar eu golwg
0 /
Os bydd pryderon yn berthnasol, pa iechyd a diogelwch yno yn ymwneud â'r prosiect?
0 /
Os oes, yna lanlwythwch ddogfen / lun / sgan o’ch tystysgrif DBS neu os ydych chi ar y gwasanaeth diweddaru rhowch rif eich tystysgrif i ni a dyddiad ei chyhoeddi a’ch dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
Lanlwytho
DBS 2upload
Lanlywtho
Lanlwytho CV - Artist 1 *
Lanlwytho
Lanlwytho CV - Artist 2
Lanlwytho
Lanlwytho Llun - Artist 1 *
Lanlwytho
Lanlwytho Llun - Artist 2 *
Lanlwytho
Previous
Next

Pin It on Pinterest

Share This
X