Celfyddydau Cymunedol yn y Gogledd Powys a Wrecsam

Beth Sydd Ymlaen

Gweld pa weithgareddau sydd ar y gweill

Ein Gwaith

Ein 5 Rhaglen Greadigol

Ein Haelodau

Rydym yn gweithio gydag amrediad o artistiaid

Prosiect - I Love Film

Gwylio ffilmiau ar ein sianel Youtube

Amdanom Ni

Elusen celfyddydau annibynnol ydym, sy’n gweithio trwy gyfryngau celf amrywiol gyda phobl o bob oed a gallu
9

Ein Cyllidwyr

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhoi cyllid refeniw inni
9

Trwy Gyfraniad Ariannol

Elusen a chwmni dielw ydym; os hoffech gefnogi ein gwaith, croeso i chi gyfrannu heddiw

Neu gellir cyfrannu yma: http://don8.to/CELF001

Beth am ymaelodi â Chyswllt Celf

Trwy dalu £12 y flwyddyn, gallwch fanteisio ar:

Fynediad at ein cronfa hyfforddi i gefnogi’ch datblygiad proffesiynol parhaus

Cylchlythyrau misol – sy’n llawn cyfleoedd gwaith, digwyddiadau a mwy!

Mynediad at adnoddau ac offer amrywiol – gan gynnwys camerâu (ffilm) gliniaduron a mwy!

Amrediad eang o fanteision eraill

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.