Rhedir y clwb gan bwyllgor trefnu bychan a chynorthwywyr gyd yn wirfoddolwyr – sy’n rhan o “Cyswllt Celf”. Bydd ffilmiau’n cael eu dangos bob Nos Wener (ar wahan i gyntaf misoedd Hyd, Tach, Rhag, Chwef, Mawrth ac Ebrill). Mae croeso cynnes i bawb ond gan mai lle i 50 yn unig sydd yn yr ystafell “y cyntaf i’r felin gaiff falu”. Mae’r ystafell yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn ac mae toiledau gerllaw. Cewch barcio am ddim ym Maes Parcio’r dref sydd gyferbyn â’r dafarn. Dach chi’n gallu dod I mewn efo diodydd wedi prynu wrth y bar yn yr egwyl. Os hoffech fod yn rhan o’r ymgyrch, neu os oes gennych syniadau am ffilmiau addas i’w dangos, cysylltwch â ni:

Ebost: llanfyllinfilm@gmail.com

Trwy: Llanfyllin Film

Neu galwch Zarena: 01691 648 029

The Old New Inn, High Street, Llanfyllin, SY22 5AA

Pob Dydd Gwener am 8yh, Dechrau am 7.30yh

£5 y ticed (£3 dan 18 oed)

 

Supported by the BFI Neigbourhood Fund.

Pin It on Pinterest

Share This
X