Cafodd y prosiect ei gyflwyno gan Zarena Allan a George Stroud yn Ysgol Bodhyfryd, yn Wrecsam dros 10 wythnos, o fis Ionawr – ganol mis Mawrth 2016. Roedd y prosiect a ddechreuwyd gyda’r cynorthwy-ydd athro ac addysgu dosbarth yn mynychu dau sesiwn hyfforddi gyda’r artistiaid ar ddefnyddio’r Mafon Pi a ei ddefnyddio i greu gemau. Mae’r sesiynau gyda’r disgyblion dan sylw gan ddefnyddio Mafon Pi, cyfrifiadur maint cerdyn credyd, a Scratch, iaith raglennu, i greu gêm gyfrifiadurol. Roedd ganddynt lawer o hwyl yn chwarae gemau ei gilydd ar ddiwedd y prosiect.

Pin It on Pinterest

Share This
X