Adnoddau i Artistiaid

Pecyn Cymorth Artistiaid Deweddu

Pecyn Cymorth Artistiaid

Datblygwyd y pecyn cymorth hwn trwy drafodaethau rhwng Addo a’r Dr Susan Liggett (Prifysgol Glyndŵr) ynghylch problemau datblygu prosiectau o ansawdd gydag artistiaid.

Poster Egwyddorion Ansawdd

Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru

Mae Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru wedi’u grwpio yn dri maes – bwriad, gweithgaredd a phobl. Rydym wedi llunio set o offer i’ch helpu i feddwl am ansawdd yn y prosiectau neu’r rhaglenni rydych chi’n eu darparu.

Celc

Mae Celc yn helpu athrawon ac artistiaid i gydweithio i ddatblygu medrau llythrennedd a rhifedd disgyblion trwy’r celfyddydau mynegiannol. Beth bynnag yw eich arbenigedd pwnc neu’ch ffurf celf, mae’r Pecyn Cymorth hwn yn llawn syniadau ysbrydoledig, dolenni defnyddiol a chanllawiau ymarferol i gefnogi’ch dosbarth i gwrdd â gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (LNF) mewn ffyrdd newydd, hwyliog ac ymgysylltiol.

Pecyn Cymorth Menter Creadigol

Nesta – Mae ein pecyn adnoddau adnoddau menter yn cynnwys dulliau profi ar gyfer addysgu sgiliau menter i unigolion creadigol sy’n meddwl am sefydlu busnes.

Dementia & Dychymyg

Nid yw’r llawlyfr hwn yn becyn offer ymarferion presgripsiwn i gyflwyno prosiectau celfyddydau gweledol, ac nid yw’n ganllaw gwerthuso. Mae hyn, o ganlyniad i brosiect ymchwil ac y bwriedir ei ddefnyddio gan artistiaid a phobl eraill sy’n bwriadu darparu gweithgareddau yn y celfyddydau gyda phobl sy’n byw gyda dementia. Mae’n gyfres o syniadau ac argymhellion defnyddiol sy’n deillio o brosiect ymchwil cadarn sy’n gosod rhai sylfeini ar gyfer datblygu prosiectau celfyddydau gweledol gyda phobl, ac ar eu cyfer, a effeithir gan ddementia.

Quest Stori

28 ffordd o droi plant yn storïwyr

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

Cynlluniwyd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (LNF) i helpu athrawon i ymgorffori llythrennedd a rhifedd ym mhob pwnc ar gyfer dysgwyr 5 i 14 oed.

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae’r Fframwaith yn pennu’r sgiliau a fydd yn helpu dysgwyr i ffynnu mewn byd cynyddol ddigidol.

Hunanasesiad ar gyfer Artistiaid yn Gweithio mewn Lleoliadau Addysgol

http://www.creativitycultureeducation.org/self-assessment-competency-framework

Gobeithiwn y bydd o werth mawr i artistiaid ac ymarferwyr creadigol ym mhob cam o’u gyrfaoedd, yn ogystal ag i athrawon a phobl eraill sy’n cydweithio â hwy, darparwyr hyfforddiant neu wneuthurwyr polisi, ac o ganlyniad i blant y mae eu datblygiad medrau creadigol yn ganolog o’r gwaith.

Self-Assessment-Competency-Framework-for-Creative-Practitioners-–-Spreadsheet

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.