Ymuno

Trwy ymaelodi byddwch yn gallu manteisio ar fuddion amrywiol

Sefydliad unigryw yw Cyswllt Celf sy’n parhau i dyfu. Gallwn ddarparu cyngor a gwybodaeth i artistiaid a chleientiaid. Rydym yn gweithio gydag ysgolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau addysg bellach, a chyrff anffurfiol a gwirfoddol: mewn gwirionedd, unrhyw gyfle pan fydd pobl yn dod at ei gilydd i ddarganfod, rhannu a dathlu’r cyfleoedd a gynigir i bawb gan y celfyddydau. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill, rydym yn cychwyn prosiectau a digwyddiadau, yn ogystal â rhoi cefnogaeth ymarferol i artistiaid o ddisgyblaethau amrywiol, sydd am fod yn rhan o’r mudiad cyffrous hwn.

Aelodaeth i Gyfeillion

 • Cylchlythyr misol
 • Hawl i bleidleisio yn y CCB
Offer

Aelodaeth Lawn

 • Mynediad at y gronfa hyfforddi i gefnogi’ch datblygiad proffesiynol parhaus
 • Mynediad at amrediad o adnoddau ac offer
 • Cyfleoedd rhwydweithio trwy’r rhwydweithiau Cre8 ac WCAN
 • Cylchlythyr misol
 • Hawl i bleidleisio yn y CCB
 • Cyngor a gwybodaeth
 • Archebu deunyddiau
 • Gwiriad DBS (£50)

Aelodaeth Gorfforaethol

 • Eich logo ar ein gwefan
 • Cylchlythyr misol
 • Hawl i bleidleisio yn y CCB
 • Buddion eraill i’w trafod a’u cytuno
[]
1 Step 1
Enw Cyntaf
Cyfenw
Cyfeiriad
0 /
Rhif Ffôn Symudol
Rhif Ffôn
Ieithoedd
RhuglSemi-RhuglSylfaenol
Cymraeg
Saesneg
Arall - rhowch sôn mewn Amdanoch Chi
Amdanoch ChiEr enghraifft, enw’ch busnes / eich enw masnachu, gwaith creadigol, diddordebau, gwefan
0 /
Tanysgrifio i’r Cylchlythyr
AelodaethQtyTotal
Aelodaeth[field11][field11*field10]
Annual Charge $xxx
Previous
Next

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.