Cysylltau

Dysgu mwy am ein sefydliadau ac artistiaid partner

Access All Areas

Cyngor Celfyddydau Cymru

Trosolwg o waith Cyngor Celfyddydau Cymru, gwybodaeth ariannol ynghyd â bas data cynhwysfawr ym maes y celfyddydau sy’n cynnwys rhai o sefydliadau ac ymarferwyr mwyaf blaenllaw Cymru ym maes celf.

Arts Engine

Mae cyfoeth o ymarferwyr celf proffesiynol yn gweithio trwy gyfryngau amrywiol iawn ym Mhowys. arts-engine yw’r allwedd i chi gael manteisio ar eu doniau, ac yn ffordd hawdd i chi gael hyd i artist proffesiynol ar gyfer gweithdy, perfformiad, digwyddiad, arddangosfa, arddangosiad neu waith comisiwn.

Cronfa Loteri Fawr

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu miliynau o bunnau o’r Loteri Genedlaethol i achosion da. Mae ein harian yn mynd at grwpiau cymunedol a phrosiectau sy’n gwella iechyd, addysg a’r amgylchedd.

CARAD

Sefydliad ym maes Celfyddydau a Threftadaeth yw CARAD, wedi’i leoli yn Rhaeadr Gwy, Canolbarth Cymru.

Celf o Gwmpas

Yn hyrwyddo ac yn darparu profiadau o ansawdd ym maes celf, yn bennaf i oedolion ag anableddau dysgu.

Clore Duffield Foundation

Sefydliad sy’n rhoi grantiau ac sy’n canolbwyntio ar gefnogi addysg, y celfyddydau, ac addysg mewn amgueddfeydd ac orielau.

Cymdeithas Tai Clwyd Alyn

David Eyres

Arlunydd – i weld mwy ewch at ei wefan.

Celfyddydau Anabledd Cymru

Rydym wedi ymrwymo i weithio gydag unigolion a sefydliadau i ddathlu amrywiaeth celfyddydau a diwylliant Pobl Anabl a Phobl Fyddar, a meithrin cydraddoldeb ar draws dulliau celf o bob math.

The Hand Weaving Company

Busnes teuluol, proffesiynol ydym, wedi’i leoli yng Nghanolbarth Cymru; ni yw’r cwmni mwyaf sy’n cyflenwi nwyddau gwehyddu (â llaw) yn y DU.

John Neilson

yn cerfio llythyrau a cherflunydd

Mencap

Yr elusen sy’n arwain ym maes pobl sydd ag anabledd dysgu a’u teuluoedd yn y DU.

Oriel Davies Gallery, Y Drenewydd

Un o’r lleoliadau diwylliannol mwyaf bywiog yng nghanolbarth Cymru

Fforwm Celf Powys

sefydliad annibynnol sy’n gweithio i wella gweithgaredd ym maes celf ar draws y sir.

PAVO

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Cyngor Sir Powys

Partneriaeth Adfywio Powys

Partneriaeth Adfywio Powys / gwybodaeth am brosiectau, ariannu a fforwm i aelodau

Stav Sounds

ar gyfer eich holl anghenion sain.

TRAC

Sefydliad datblygu traddodiadau gwerin Cymru

Celfyddydau Gwirfoddol Cymru

Yn cynyddu cyfranogaeth ym maes celf

CGGC

WCVA yw llais y sector gwirfoddol yng Nghymru. Rydym yn cynrychioli ac yn ymgyrchu ar ran mudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau.

Youth Music

Mae Cerddoriaeth Ieuenctid yn ariannu ac yn cefnogi pobl ifanc rhwng 0-18 oed i greu cerddoriaeth

Pin It on Pinterest

Share This
X