""
1
Enw Cyntaf
Cyfenw
Ffônsymudol neu linell tir
Rydw i’n cytuno bod Cyswllt Celf yn cael defnyddio unrhyw luniau, ffilm neu waith sy’n cael ei gynhyrchu yn sgil prosiect Mynd yn Wyllt â’r Synhwyrau i hybu eu gweithgareddau celf cymunedol. Trwy hyn, rydw i’n rhoi’r hawl i Cyswllt Celf ddefnyddio a dosbarthu unrhyw lun, ffilm neu gerddoriaeth a wneir gennyf i neu ohonof fi a’r bobl sydd wedi’u crybwyll uchod. Rydw i’n deall bod hyn yn golygu y gallai lluniau a chyfryngau eraill gael eu hanfon at bapurau lleol, gael eu defnyddio ar safleoedd y cyfryngau cymdeithasol ac ar wefan Cyswllt Celf; nodwch y rhai rydych chi’n hapus â nhw
Amser
Enwau'r rhai sy'n mynychuos ydych chi'n prynu i oedolion ychwanegol
0 /
EitemNiferCyfanswm
Archebu Cwrs Amser Clai[field30][field30*field36]
Annual Charge $xxx
Rwy'n cytuno â'r telerau fel y'u nodir ym Mholisi Preifatrwydd Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.