Cynhaliwyd nifer o arddangosfeydd yng Nghanolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanfyllin; yn eu plith roedd:

 

  • The Big Draw – pan roddwyd gorchudd o bapur gwyn ar draws y fynedfa, ac estynnwyd gwahoddiad i unigolion, pobl sy’n defnyddio’r adeilad a grwpiau megis y Grŵp Chwarae, y Cylch Meithrin, GABA, y grŵp dyfrlliwiau ac eraill i ymuno â’r hwyl. Daeth pobl o bob oed i gymryd rhan, a pharodd yr arddangosfa tan fis Ionawr 2016.
  • Rhwng Rhagfyr a Chwefror – cafwyd arddangosfa o luniau Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin
  • Rhwng mis Mawrth a Mai – arddangosfa o waith disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Uwchradd Llanfyllin ar thema Ffrwythau a Llysiau oedd yn addurno’r ganolfan
  • Rhwng Gorffennaf ac Awst, cynnyrch y prosiect Strafagansa Celf oedd yn cael ei arddangos
  • O fis Medi ymlaen, gwaith disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd Llanfyllin ar thema Capeli oedd yno i ddiddanu pawb

Yn ogystal, cefnogwyd y gymuned yn y dulliau canlynol:

 

  • Aeth ein cromen ar daith i’r Wyl ‘Landed’ a bu Sally Duckers yn cynnal gweithdai celfyddydau gweledol gyda theuluoedd
  • Cefnogwyd amrediad o ddigwyddiadau cerdd a pherfformiadau trwy hurio’r PA allan

Cefnogwyd nifer o bobl ifanc ac artistiaid trwy hurio camerâu a gliniaduron iddynt.

Pin It on Pinterest

Share This
X