Artistiad

Mae nifer fawr o artistiaid bywiog a deinamig sy’n gweithio mewn cyfryngau artistig amrywiol, yn aelodau o Gyswllt Celf. Mae nifer ohonynt yn gyraeddadwy trwy’r dudalen hon. Os ydych yn chwilio am artist ar gyfer prosiect cymunedol, corfforaethol neu breifat, croeso i chi gysylltu â ni.

 

NODER:

Nid yw artistiaid ar y wefan hon o reidrwydd wedi cael gwiriad DBS; nid yw Cyswllt Celf ychwaith, o reidrwydd, wedi derbyn geirda ar eu cyfer ac nid yw hyn yn awgrymu fod Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn argymell nac yn cymeradwyo’r artist.

Nid yw’r bas data o artistiaid yn rhestr gynhwysfawr, a gall fod artistiaid cymunedol eraill yn byw yn ardal Gogledd Powys nad yw eu henwau yn ymddangos ar y wefan hon.

Pin It on Pinterest

Share This
X