Roedd y prosiect yn anelu at godi ymwybyddiaeth am feysydd y gwenyn ymhlith plant o Ogledd Powys a’u cymunedau lleol. Bu Ysgol Buttington Trewern, Llanfyllin a Banw yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts mewn amrywiaeth o gyfryngau a phrosesau sy’n integreiddio STEM – yn amrywio o ddylunio graffig, dylunio adeiladu, ffilm, cerameg, gwydr a thecstilau. Edrychodd disgyblion Buttington Trewern ar y prosiect o safbwynt “gwenyn”, e.e. Beth fyddai gwenyn yn chwilio amdano wrth ddod o hyd i gartref ac adeiladu “gwesty gwenyn” sy’n gweithio ar faint llawn ynghyd â llyfrynnau gwerthu. Gwnaeth Llanfyllin animeiddiad yn dangos diwrnod ym mywyd beehive gan ddefnyddio animeiddiad papur 2D a pixelation, ymgymerodd Banw agwedd fusnes a menter at eu deilliannau artistig. Fe wnaeth y disgyblion ymchwilio i’r blodau sydd o fudd i wenyn ynghyd â chanhwyllau a golau cannwyll. Cynhyrchodd hyn syniadau ar gyfer cynhyrchion celf gweladwy – bomiau hadau wedi’u pecynnu, deiliaid cannwyll ceramig a phosteri wal. Daeth y prosiect i ben mewn ffair “Gwenyn Prysur” llwyddiannus iawn a gynhaliwyd i rieni a’r pentref.

Pin It on Pinterest

Share This
X