Adrodd Straeon 2012

Adrodd Straeon 2012

Ymwelodd teuluoedd o Lanfyllin, Llanfair a’r Trallwng â’u llyfrgelloedd lleol a chael hwyl fawr â’r adroddwr straeon Fiona Collins. Gwnaed y sesiynau’n bosibl trwy weithio mewn partneriaeth â Sheela Hughes, PPPhI, y Gwasanaeth...
Gŵyl Ddysgu Powys 2012

Gŵyl Ddysgu Powys 2012

Ym mis Mai, gwnaethom ni groesawu gweithdai rhad ac am ddim blasu’r celfyddydau fel rhan o Ŵyl Ddysgu Powys. Roedd y gweithdai blasu’n rhad ac am ddim a chynhaliwyd nhw yn y Ganolfan Ieuenctid a Chymunedol yn Llanfyllin. Ar gynnig oedd Darlunio Bywyd gyda Jessica...
Dydd Gŵyl Dewi 2012

Dydd Gŵyl Dewi 2012

Gwnaethom ni redeg gweithdai yng nghanol tref Wrecsam gyda’r artistiaid Amy Sterly ac Anita Wyatt fu’n gweithio gyda theuluoedd i greu lluniau a chelf 3D o gennin Pedr a dreigiau ac i wneud argraffiadau gyda gwasg argraffu...
Prosiect Celf SPLASH Cymru 2012

Prosiect Celf SPLASH Cymru 2012

Yn ystod hanner tymor mis Chwefror, buom ni’n rhedeg gweithdai yng nghampfa Rhedeg Rhydd KIK yn y Drenewydd. Cymerodd cyfranogion o ledled Gogledd Powys ran mewn dysgu sut i ymdopi’n ddiogel â rhwystrau a sut i fod yn gyfrifol wrth redeg yn rhydd yn eu trefi. Buon nhw...

Pin It on Pinterest

X