Cyseiniant 2017

Cyseiniant 2017

Roedd y prosiect yn cynnwys gweithio gyda dysgwyr Cymraeg oedolion a rhai disgyblion MAT (Mwy Galluog a Thalentog). Cymerodd y cyfranogwyr ran mewn gweithdai barddoniaeth a ysbrydolwyd gan gerdded o amgylch Erddig a Sycharth, cefnogwyd Aled Lewis Evans yn ogystal â...
Gruffalo 2017

Gruffalo 2017

Cawsom lawer o hwyl i lawr ar y maes chwarae Llyn Efyrnwy gyda’r artist Molly Hawkins gwneud Gruffalo helyg. Roedd gan y RSPB a leolir yn Vyrnwy penwythnos Gruffalo felly rydym yn ychwanegu at y mwynhad teulu trwy greu maint Gruffalo bywyd gydag ymwelwyr...
Celfyddydau’r Eisteddfod 2015

Celfyddydau’r Eisteddfod 2015

eiliwyd y prosiect ar ddwy thema – yr amgylchfyd naturiol ac operâu Opera Canolbarth Cymru oedd yn dathlu 25 mlynedd o sioeau teithio. Cyflenwyd y prosiect mewn partneriaeth gyda’r Hafren a chafodd ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bu Jude Howells yn creu...

Murluniau Trên y Trallwng

Buom yn gweithio mewn partneriaeth gydag un o’r trigolion lleol, Alan Crowe, i greu dau furlun ar thema trenau yn y Trallwng, fydd yn rhan o lwybr y Rheilffordd rhwng Llanfair a’r Trallwng. Mae’r murlun cyntaf, gan Anna Roberts, yn dehongli’r trên ei hun, sef y...

Pin It on Pinterest

X