Heriau Creadigol 2018

Heriau Creadigol 2018

Cyflwynwyd rhaglen gweithdai dros yr Haf.  Roeddynt yn cynnwys creu creaduriaid newydd dychmygol, syniadau ar gyfer meysydd chwarae perffaith, creu archarwyr newydd, gwneud offer cerdd cartref, dysgu estroniaid am ein bwyd a chreu gwisgoedd...
CultureFest 2018

CultureFest 2018

Mae CultureFest yn dathlu amrywiaeth a diwylliannol gwahanol tref Croesoswallt a’r ardal gyfagos. Diolch o galon i’r perfformwyr ar y diwrnod – Cordelia Weedon – Ioga Dru, MC Abdul o Syria, Giulio Rondon o’r Iseldiroedd, Pete Beresford a Gary Foote –...
Ein Lle Ni 2017 / 18

Ein Lle Ni 2017 / 18

Buom yn gweithio gyda gwirfoddolwr lleol, Sheela Hughes i gefnogi teuluoedd Maesyrhandir i gynnal cyfres o weithdai celf i’r teulu trwy gydol 2017 a 2018, a gyllidwyd yn rhannol gan Gyngor Tref Y Drenewydd. Erbyn hyn mae’r teuluoedd oedd yn mynychu’r sesiynau wedi...
Diwrnod Myllin Sant 2018

Diwrnod Myllin Sant 2018

Ddydd Sadwrn 16eg Mehefin, cynhaliwyd diwrnod i ddathlu Myllin Sant a phobl Llanfyllin am yr 8fed tro – diwrnod llwyddiannus iawn. Diolch i ‘Something Tasty’ cafodd pawb frecinio blasus am ddim, i alluogi pawb i fwynhau’r dathliadau, a mwynhau perfformiad gan...

Pin It on Pinterest

X