Ysgrifennu Ar

Ysgrifennu Ar

Fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion, rydym yn darparu cyfres o sesiynau ysgrifennu creadigol gyda Fiona Collins. Helpodd cyfranogwyr i edrych ar straeon ysgrifennu ar gyfer plant, yn ysgrifennu straeon byrion, sut i ddefnyddio natur i ysbrydoli eich ysgrifennu...
Cyseiniant 2017

Cyseiniant 2017

Roedd y prosiect yn cynnwys gweithio gyda dysgwyr Cymraeg oedolion a rhai disgyblion MAT (Mwy Galluog a Thalentog). Cymerodd y cyfranogwyr ran mewn gweithdai barddoniaeth a ysbrydolwyd gan gerdded o amgylch Erddig a Sycharth, cefnogwyd Aled Lewis Evans yn ogystal â...
Syrcas Aerial 2017

Syrcas Aerial 2017

Rydym yn dod â’r trapîs, gwaith rhaff uchel a sgiliau sidan i Lanrhaeadr-ym-Mochnant yn ystod gwyliau’r Pasg. Mae’r cyffro o’r awyr o’r syrcas eu cyflwyno yn fedrus i gyfranogwyr yn ystod dau weithdy teulu gyda Hazel...

Merched y Wawr 2017

Rydym yn cefnogi dathliad Dydd Gŵyl Dewi Swper ar 22 Chwefror yn y Cain Valley rhwng gyfer Merched y Wawr a’r Gymdeithas Gymraeg. Roedd ganddynt noson bleserus iawn gyda adloniant gan fand gwerin Hen Fegin.

Pin It on Pinterest

X