Strafagansa Celf 2016

Strafagansa Celf 2016

Strafagansa Celf yn brosiect wedi’i anelu at oedolion ag anableddau sydd wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers dros 10 mlynedd ac yn cael ei reoli gan Cyswllt Celf dysgu – Cyswllt Celf. Cymerodd 17 o oedolion o Ddiwrnod Leighton Base, Mencap, Rhoslyn,...
Blwch Cerddoriaeth 2016

Blwch Cerddoriaeth 2016

Buom yn gweithio mewn partneriaeth â Healthy Friendships yn Y Trallwng i gynnal sesiwn cerddoriaeth unwaith y mis o fis Tachwedd – Mawrth a phobl hŷn â dementia. Roedd y sesiynau Arweiniwyd gan Penny Burns ac yn cynnwys cymysgedd o canu a ddewiswyd gan y...
Masquerade 2015

Masquerade 2015

Masquerade yn grŵp drama a’r celfyddydau ar gyfer pob oedran a gallu. Dechreuodd y grŵp eu tymor 2015 yn edrych ar thema’r môr. Maent yn gorymdeithio ac yn perfformio mewn digwyddiadau lleol gan gynnwys Dydd Gŵyl Myllin ac yn y Blaid Wyrcws i...

Pin It on Pinterest

X