Strafagansa Celf 2018

Strafagansa Celf 2018

Bu rhyw 30 o oedolion o Gae Melyn, Canolfan Dydd Tre’r-llai, Mencap, Rhoslyn, Bryn Pystill, Cerrig Camu a’r gymuned leol yn cymryd rhan yn y prosiect dros wyliau’r haf.  Aethpwyd ati i ystyried y thema ‘Gwyliau’ yn ystod y pedwar sesiwn. Defnyddiwyd drama, offer taro,...
Celf ar Bresgripsiwn 2018

Celf ar Bresgripsiwn 2018

Eleni buom yn cymryd rhan yng nghynllun Gwanwyn, sef gŵyl genedlaethol, mis o hyd ar draws Cymru, a gynhelir yn flynyddol ym mis Mai i ddathlu creadigrwydd wrth heneiddio. Trwy weithio mewn partneriaeth gyda Swyddog Cysylltwyr Cymunedol PAVO, darparwyd sesiynau drymio...
Masquerade 2017

Masquerade 2017

Cychwynnwyd tymor 2017 Masquerade trwy edrych ar thema “Americaniaid Brodorol”. Rhwng mis Ebrill a mis Rhagfyr, aeth y grŵp ati i ystyried y thema trwy ddefnyddio cerddoriaeth, drama, dawns a sain.  Bu’r grŵp yn gorymdeithio ac yn perfformio yn Niwrnod Myllin Sant ym...
Strafagansa Celf 2017

Strafagansa Celf 2017

Prosiect ar gyfer oedolion gydag anawsterau dysgu yw hwn. Roedd dau ddeg tri o oedolion yr ardal yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Strafagansa Celf dros yr Haf. Buon nhw’n gweithio’n agos gyda thri artist cymunedol a thri hwylusydd dros gyfnod o bedair wythnos ar...

Pin It on Pinterest

X