Rawffest

Gŵyl newydd, flynyddol yw RawFfest GŵylGrai i bobl ifanc ledled Cymru. Digwyddodd yr ŵyl beilot yng Nglan yr Afon, Casnewydd ym mis Awst 2016. Bydd ein hail ŵyl yn digwydd yn Venue Cymru ac yn ymestyn i Landudno o 17 – 20 Awst 2017. Tendr: Gweinyddwr yr Ŵyl –...

Galw am Gomisiynau yn 2016

Mae Articulture, mewn cydweithrediad â chonsortiwm o sefydliadau celfyddydol blaenllaw, yn gwahodd arlunwyr a chwmnïau celfyddydol yng Nghymru o unrhyw ddisgyblaeth i ofyn am gymorth am greu a chyflwyno gwaith awyr agored newydd ar gyfer cyflwyniad a thaith i wyth...

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.