Dathlu Creadigrwydd Plant 2018

Dathlu Creadigrwydd Plant 2018

Un o’n prosiectau sefydledig blynyddol yw hwn, a chydnabyddir ei fod yn gwella’r cwricwlwm, yn mynd i’r afael â thlodi plant ac yn ategu addysg amgylcheddol. Eleni mae’r prosiect wedi ymgysylltu ag 16 ysgol ar draws Gogledd Powys a Wrecsam. Mae’r artistiaid yn...
Chwedlau India 2018

Chwedlau India 2018

Daeth Fiona Collins a Catrin Williams i weithio gyda theuluoedd, oedolion gyda chyflyrau iechyd meddwl a phlant ysgol er mwyn darganfod casgliad Amgueddfa Clive yng Nghastell Powis, Y Trallwng. Roedd y prosiect yn galluogi cyfranogwyr i ystyried a meddwl yn gritigol...
Dathlu Creadigrwydd Plant  2017

Dathlu Creadigrwydd Plant 2017

Un o’n prosiectau traddodiadol blynyddol yw hwn; cydnabyddir ei fod yn ehangu’r cwricwlwm, yn mynd i’r afael ag agenda tlodi plant ac yn cefnogi addysg amgylcheddol. Mae artistiaid yn gweithio am 2 ddiwrnod neu 4 sesiwn ym mhob ysgol gynradd; eleni roedd sesiynau’n...
Gofalwyr Ifainc 2017

Gofalwyr Ifainc 2017

Cefnogwyd Gofalwyr Ifainc Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych trwy gynnal gweithdai celfyddydau gweledol dan arweiniad Emma Jayne Holmes a sgiliau syrcas dan ofal Elliot Maddocks mewn digwyddiad yn Y Rhyl. Bu Brian Jones yn gweithio gyda Gofalwyr Ifainc Powys yn argraffu...
Chwedlau Ceiriog 2017

Chwedlau Ceiriog 2017

Cafodd Ysgol Llanarmon, Cynddelw a Phontfadog greadigol wrth ddysgu am y bardd John Ceiriog Hughes. Cawsant hwylio gyda Bryn Davies a Rhian Davies i’r alawon gwerin a gasglodd a buont yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts i greu ffilm am ei fywyd....

Pin It on Pinterest

X