Mynd yn Wyllt a’r Synhwyrau

Cyflwynwyd cyfres o weithdai teuluol yn Workhouse Llanfyllin gan ddefnyddio’r celfyddydau i greu gardd gymunedol. Roedd y sesiynau’n cynnwys adrodd straeon, crefft, celfyddydau gweledol, drymio, ac fe’u penodwyd mewn digwyddiad Gardd Golau yn cynnwys...
Gruffalo 2017

Gruffalo 2017

Cawsom lawer o hwyl i lawr ar y maes chwarae Llyn Efyrnwy gyda’r artist Molly Hawkins gwneud Gruffalo helyg. Roedd gan y RSPB a leolir yn Vyrnwy penwythnos Gruffalo felly rydym yn ychwanegu at y mwynhad teulu trwy greu maint Gruffalo bywyd gydag ymwelwyr...
The Tempest 2016

The Tempest 2016

Y (prosiect partneriaeth rhyngom ni a Chanolbarth Cerdd Cymru Ymddiriedolaeth) Willow Globe Tempest prosiect rhwng dydd Llun 27 Mehefin a dydd Gwener 1 Gorffennaf, 2016. Yn dilyn diwrnod cynllunio tîm creadigol ar y dydd Llun, 58 o ddisgyblion a 5 o athrawon o...
Ysgol Goedwig 2016

Ysgol Goedwig 2016

Rydym yn dod â dysgu awyr agored ac yn hwyl i Lanfyllin hon Mai Hanner Tymor. Plant cuddfannau a wnaed, cerfluniau mwd, lluniau ddaear, a mwclis coetir, dreulio o dipyn i ffyn, eu harchwilio, eu dysgu a chwaraeodd yn galonnog ar dir gwyrddlas y Wyrcws Llanfyllin....
Gwastraff Creadigol 2015

Gwastraff Creadigol 2015

Y Wyrcws oedd ein partner i gyflenwi prosiect yn seiliedig ar Leihau – Ail-ddefnyddio – Ailgylchu. April Burton a Sam Key oedd yn gyfrifol am greu wal taro ac am gyflwyno gweithdy ar ddeunyddiau a...

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.