Hanfodion Creadigol 2018

Hanfodion Creadigol 2018

Rhaglen o weithdai ar gyfer artistiaid er mwyn datblygu arferion ym maes celfyddydau cymunedol, ac ar yr un pryd cynnig cyfle i gwrdd â phobl newydd a rhwydweithio.   Gweithdy Egwyddorion Safonau Daeth Rhian Hutchings a Tracey Jones o ArtWorks Cymru i gyflwyno...
Cronfa Hyfforddi Artistiaid 2018

Cronfa Hyfforddi Artistiaid 2018

Cefnogwyd yr artist Ali Pickard i fynychu hyfforddiant ‘Pop-Ups – The Mechanics of Folding Paper Sculpture’ – Cynhaliwyd y gweithdy gan Duncan Birmingham un o brif ddylunwyr y DU yn y maes hwn. Dysgodd Ali amrediad o dechnegau dros y penwythnos, a bydd yn...
Hanfodol Creadigol 2017

Hanfodol Creadigol 2017

Gweithio gyda Dementia fel Artist Cymunedol Sesiwn DPP yn canolbwyntio ar ddiddymu demensia ac i roi enghreifftiau ymarferol o waith y gellir eu mabwysiadu i ddod â budd i bobl â Dementia, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Roedd cymysgedd o sesiynau ymarferol, fideos...
Chronfa’r Dychymyg 2017

Chronfa’r Dychymyg 2017

Cefnogodd ein Gronfa Dychymyg artistiaid sy’n datblygu syniadau newydd a chyffrous megis ‘Bloombrella’, fu’n cynnal gweithdai cyfranogiad cyhoeddus cyn ac yn ystod ‘Radnor Fringe Festival’. Crëwyd 75 ‘Bloombrella’ gan gynnwys 20 parasol, gyda chanlyniadau...

Pin It on Pinterest

X