Dathlu Creadigrwydd Plant 2018

Dathlu Creadigrwydd Plant 2018

Un o’n prosiectau sefydledig blynyddol yw hwn, a chydnabyddir ei fod yn gwella’r cwricwlwm, yn mynd i’r afael â thlodi plant ac yn ategu addysg amgylcheddol. Eleni mae’r prosiect wedi ymgysylltu ag 16 ysgol ar draws Gogledd Powys a Wrecsam. Mae’r artistiaid yn...
Heriau Creadigol 2018

Heriau Creadigol 2018

Cyflwynwyd rhaglen gweithdai dros yr Haf.  Roeddynt yn cynnwys creu creaduriaid newydd dychmygol, syniadau ar gyfer meysydd chwarae perffaith, creu archarwyr newydd, gwneud offer cerdd cartref, dysgu estroniaid am ein bwyd a chreu gwisgoedd...
Strafagansa Celf 2018

Strafagansa Celf 2018

Bu rhyw 30 o oedolion o Gae Melyn, Canolfan Dydd Tre’r-llai, Mencap, Rhoslyn, Bryn Pystill, Cerrig Camu a’r gymuned leol yn cymryd rhan yn y prosiect dros wyliau’r haf.  Aethpwyd ati i ystyried y thema ‘Gwyliau’ yn ystod y pedwar sesiwn. Defnyddiwyd drama, offer taro,...
Ein Lle Ni 2017 / 18

Ein Lle Ni 2017 / 18

Buom yn gweithio gyda gwirfoddolwr lleol, Sheela Hughes i gefnogi teuluoedd Maesyrhandir i gynnal cyfres o weithdai celf i’r teulu trwy gydol 2017 a 2018, a gyllidwyd yn rhannol gan Gyngor Tref Y Drenewydd. Erbyn hyn mae’r teuluoedd oedd yn mynychu’r sesiynau wedi...
Diwrnod Myllin Sant 2018

Diwrnod Myllin Sant 2018

Ddydd Sadwrn 16eg Mehefin, cynhaliwyd diwrnod i ddathlu Myllin Sant a phobl Llanfyllin am yr 8fed tro – diwrnod llwyddiannus iawn. Diolch i ‘Something Tasty’ cafodd pawb frecinio blasus am ddim, i alluogi pawb i fwynhau’r dathliadau, a mwynhau perfformiad gan...

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.