Merched y Wawr 2016

Merched y Wawr 2016

Mae’r newyddiadurwr Cymreig enwog Tweli Griffiths rhoddodd sgwrs am ei lyfr o’r enw Yn Ei Chanol Hi (Yn y Canol Of It) am ei llawer o brofiadau unigryw mewn rhai o’r llefydd mwyaf peryglus y byd ar gyfer Merched y...
Merched y Wawr 2014

Merched y Wawr 2014

“Hoffwn ddiolch i Gyswllt Celf. Cafwyd noson fythgofiadwy a hynod lwyddiannus yng nghwmni Dr Llŷr Lewis o Brifysgol Abertawe. Cafwyd cyfle i’r aelodau fwynhau cerddi amrywiol.” Daeth Llŷr Gwyn Lewis i ddarllen cerddi amrywiol yng nghinio Blynyddol Dydd Gŵyl Dewi...
Merched y Wawr 2013

Merched y Wawr 2013

Buom yn cefnogi Merched y Wawr eto eleni. Trefnwyd cinio cynnar i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yng ngwesty’r Cain yn Llanfyllin yng nghwmni Mari Gwilym a’i gŵr Emrys. Siaradwr gwadd oedd Mari, sy’n gweithio fel actores, cyflwynydd ac awdur llyfrau plant ac oedolion, a...

Pin It on Pinterest

X