Eleni buom yn cymryd rhan yng nghynllun Gwanwyn, sef gŵyl genedlaethol, mis o hyd ar draws Cymru, a gynhelir yn flynyddol ym mis Mai i ddathlu creadigrwydd wrth heneiddio. Trwy weithio mewn partneriaeth gyda Swyddog Cysylltwyr Cymunedol PAVO, darparwyd sesiynau drymio am ddim yng nghwmni Rick Wilson, sesiynau dweud straeon yn Ysgol Gynradd Llanfyllin a chartref gofal Llwyn Teg gyda Fiona Collins, a daeth pawb at ei gilydd i rannu eu straeon. Hefyd cynhaliwyd te parti gyda Penny Burns yn arwain y canu.

Cyllidwyd y prosiect trwy gynllun Gwanwyn a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.