Yn sgil y prosiect celfyddydau ac iechyd yn y Trallwng, buom yn gweithio mewn partneriaeth gydag Uned Arennau Ysbyty Maelor, Wrecsam i redeg prosiect celf 16 wythnos.

Bu cleifion yr uned arennau’n gweithio gyda’r artist, Emma-Jayne Holmes, ac ar dynnu lluniau a dyfrlliwiau. Dros gyfnod o 8 wythnos, dysgodd y cyfranogwyr am theori lliw, sut i gymysgu dyfrlliwiau, a llenwyd eu llyfrau sgetshis gyda brasluniau amrywiol. Roedd yn anodd dewis o’r amrywiaeth eang o waith a gynhyrchwyd, ond cafodd rhai eu fframio, a byddant yn cael eu harddangos ar waliau’r ward. Ar ôl hyn buon nhw’n gweithio gyda Fiona Collins ar weithdai ysgrifennu creadigol a barddoni, a ysbrydolwyd gan y lluniau, fydd hefyd yn cael eu harddangos. Mae cleifion yn parhau i baentio ac ysgrifennu yn yr uned.

Roedd y prosiect yn bosibl diolch i gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Uned Arennau, gyda chefnogaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.