Buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda Credu (Gofalwyr Ifainc Powys gynt) i gyflwyno cyfres o weithdai celf gyda gofalwyr ifainc ar draws Powys. Cafodd y cyfranogwyr gyfle i gymryd rhan yn y gweithdai canlynol: drama, gwneud ffelt, tecstilau crog, animeiddio, ffilm, ffotograffiaeth, clai, paentio, arlunio a gwneud gemwaith arian. Roedd y prosiect yn rhoi cyfle i ofalwyr ifainc gael seibiant o’u cyfrifoldebau gofal.

Pin It on Pinterest

Share This
X