Roedd yn ddiwrnod gwych i agor y llwybr teithio llesol newydd o amgylch Ysgol Gynradd Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd. Buom yn gweithio gyda Spike Blackhurst, a Gof, i droi’r enillydd cystadleuaeth gan y gystadleuaeth Ysgol Ysgol Uwchradd Uwchradd Llanfyllin i ddylunio’r cerflun ôl ym mis Chwefror yn realiti. Ymunodd heddiw gan Ysgol Gynradd Llanfyllin i helpu i ddathlu llwybr teithio byw a agorwyd gan gynghorwyr sir, Myfanwy Alexander a Peter Lewis. Nod y cerflun ac mae’r llwybr newydd yw annog disgyblion i fod yn fwy egnïol ac i ystyried teithio i’r ysgol drwy ddulliau mwy cynaliadwy fel cerdded a beicio. Roedd y dyluniad buddugol yn cynnwys elfennau megis traed y ddraig a’r olwyn beic i amlygu teithio byw i’r disgyblion ac i’r gymuned ehangach. Cafodd ei ariannu gan Sustrans Cymru / Llywodraeth Cymru.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X