Daeth Fiona Collins a Catrin Williams i weithio gyda theuluoedd, oedolion gyda chyflyrau iechyd meddwl a phlant ysgol er mwyn darganfod casgliad Amgueddfa Clive yng Nghastell Powis, Y Trallwng. Roedd y prosiect yn galluogi cyfranogwyr i ystyried a meddwl yn gritigol am y cysylltiadau rhwng diwylliannau’r India a Chymru trwy greu gweithiau celf wrth ymateb i arteffactau’r amgueddfa; ac fel diweddglo, cynhaliwyd arddangosfa yn y castell.

Cyllidwyd y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru a NADFAS.

Pleser enfawr oedd mwynhau diddordeb gwirioneddol a chydweithrediad staff y Castell. Trwy allu arddangos y gwaith yno a rhoi mynediad am ddim i bob cyfranogwr weld eu gwaith mewn lleoliad mor odidog, cafodd pawb eu grymuso

 

Pin It on Pinterest

Share This
X