Ymhlith y cyfarfodydd ym Machynlleth roedd Milly Jackdaw yn arwain sesiwn ar ôl derbyn cyllid hyfforddi gennym ar thema ‘Straeon Tylwyth Teg’, Jo Munton oedd arweinydd sesiwn ar ‘Grym y Pyped’, cafwyd cyflwyniad gan Jane Hoy a Rosie Leach i Theatr Fforwm, Carol fu’n rhannu stori er mwyn cael adborth y grŵp, Cath Rigler fu’n arwain gweithdy ar Berfformiadau Awyr Agored a Helen Ingham oedd arweinydd gweithdy ar gelfyddydau gweledol. Cynhaliwyd sesiwn yn ei stiwdio crochenwaith yn Y Bont Newydd ar Wy gan Alex Allpress. Roedd sesiwn yn y Trallwng yng ngofal Linda Jane James a Niall Evans oedd yn gyfrifol am weithgaredd cyfranogol gyda ‘Brooks Art Wales’.

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.