Cefnogwyd yr artist Ali Pickard i fynychu hyfforddiant ‘Pop-Ups – The Mechanics of Folding Paper Sculpture’ – Cynhaliwyd y gweithdy gan Duncan Birmingham un o brif ddylunwyr y DU yn y maes hwn. Dysgodd Ali amrediad o dechnegau dros y penwythnos, a bydd yn arbrofi gyda’r rhain ac yn eu cynnwys yn ei harferion presennol.

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.