Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin

– Noddir yn garedig gan Gyngor Tref Llanfyllin a Chymdeithas Ddinesig Llanfyllin 

Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw: Dydd Llun 11 Tachwedd

Dylid dychwelyd eich ffurflen gais gyda’r llun(iau) erbyn 11eg Tachwedd 2019 at: Cyswllt Celf, Y Ganolfan Ieuenctid a Chymunedol, Llanfyllin, SY22 5DR

Bydd y ffotograffau’n cael eu harddangos yn The Cross Keys, Llanfyllin am wythnos er mwyn caniatáu i ‘bleidlais y bobl’ ddigwydd Tachwedd 18fed – 21ain.

Bydd noson wobrwyo’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal ar Dachwedd 22ain yn y Cross Keys am 7pm gyda gwobrau ariannol ar gael.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddog Prosiect Sioned Camlin ar 01691 648929 neu drwy e-bost sioned@artsconnection.org.uk

 

Thema: Newid Hinsawdd

Siediau

Llefydd

Dirgel Silweti

Pedwerydd categori fydd cyfres o dri ffotograff sy’n adrodd stori am newid yn yr hinsawdd. Gallwch ddewis un categori neu ddefnyddio dilyniant i gwmpasu’r tri chategori.

Rheolau

  • Does dim ffi i gystadlu, ac mae ar agor i bobl o bob oed.
  • Byddem yn annog cynnwys capsiwn er mwyn rhoi ychydig o eglurhad o ran cyd-destun eich llun(iau).
  • Uchafswm o 3 llun ar gyfer pob cystadleuydd ym mhob categori. Gellir cystadlu hyd at 3 gwaith yn yr adran ‘cyfres o 3 llun’.
  • Mae 4 gwobr ar gyfer pob categori fel a ganlyn: £20, £15, £10, £5.
  • Dyfernir 3 gwobr ychwanegol o £5 yr un i gystadleuwyr dan 16 oed. PWYSIG: Mae’n rhaid i gystadleuwyr dan 16 oed nodi eu hoedran ar bob llun yn y gystadleuaeth.
  • Yr uchafswm maint a ganiateir ar gyfer pob llun yw A4.
  • Ni chaniateir unrhyw fframiau pren neu blastig.
  • Byddem yn annog ffotograffwyr i ddehongli’r categorïau mewn ffordd greadigol.
  • Cyflwynir CWPAN COFFA ALUN EVANS ar gyfer y llun gorau yn y gystadleuaeth.

Pin It on Pinterest

Share This
X