Cynhaliwyd dau sesiwn gweithdy ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, a sut y gellir ei ymgorffori mewn arferion creadigol yr artist i’w gynnig i ysgolion. Hefyd cynhaliwyd sesiwn hyfforddi ar gyfer athrawon Powys a Wrecsam ar sut i ddefnyddio’r ddawn o ddweud straeon wrth ddysgu disgyblion am feysydd eraill y cwricwlwm.

Trwy’r gronfa hyfforddi, cefnogwyd Juli Moran i fynychu hyfforddiant yn yr Ysgol Straeon Rhyngwladol, a Cath Rigler i wella ei sgiliau clown a sgiliau dyfeisio gyda Spymonkey.

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.