Mae hwn yn un o’n prosiectau blynyddol ers tro cydnabyddedig i wella’r cwricwlwm, mynd i’r afael â’r agenda tlodi plant ac, yn dibynnu ar y gweithgaredd a ddewisir hefyd yn cefnogi’r agenda Eco Ysgolion ac addysg amgylcheddol. Artistiaid yn gweithio am 2 ddiwrnod neu 4 sesiwn ym mhob ysgol gynradd, sesiynau hyn yn amrywio o: gwydr a gwaith acrylig, animeiddio gyda Graham Roberts, cerameg, tecstilau a mwy gyda Hilary Roberts, gwaith amgylcheddol gyda Leslie Martin, tecstilau gyda Anita Jenkins, drama gyda Penri Roberts, adrodd straeon gyda Sharon Calder, mosaigau gyda Alex Allpress, animeiddio clai a mwy gyda Blue MacAskill a phypedau gyda Jo Munton.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X