Dyma un o’n prosiectau blynyddol hirsefydlog a gydnabyddir i wella’r cwricwlwm, mynd i’r afael â’r agenda tlodi plant a chefnogi addysg amgylcheddol. Mae artistiaid yn gweithio am 2 ddiwrnod neu 4 diwrnod ym mhob ysgol gynradd, roedd sesiynau eleni yn amrywio o: Cyflwynodd Hilary Roberts weithdai mewn gwydr, teimlad, clai, murlun papur a chyfryngau cymysg yn hongian. Cyflwynodd Penri Roberts weithdai drama, bu Emma Jayne Holmes yn gweithio gydag ystod o ysgolion i baentio murluniau a gwneud barcutiaid, defnyddiodd Caroline Lowe ddeunyddiau naturiol i greu gwaith celf, creodd Anita Jenkins murluniau tecstilau a gwnaeth Jo Munton pypedau mawr.

Pin It on Pinterest

Share This
X