Un o’n prosiectau traddodiadol blynyddol yw hwn; cydnabyddir ei fod yn ehangu’r cwricwlwm, yn mynd i’r afael ag agenda tlodi plant ac yn cefnogi addysg amgylcheddol. Mae artistiaid yn gweithio am 2 ddiwrnod neu 4 sesiwn ym mhob ysgol gynradd; eleni roedd sesiynau’n cynnwys: gwaith gyda gwydr a cherameg gyda Hilary a Graham Roberts, sgiliau ysgrifennu, dweud straeon a sgiliau creu llyfrau; adeiladu strwythur helyg byw dan arweiniad Caroline Lowe; a darganfod yr amgylchedd a gweithgareddau creadigol dan ofal Lesley Martin.

Pin It on Pinterest

Share This
X