Un o’n prosiectau sefydledig blynyddol yw hwn, a chydnabyddir ei fod yn gwella’r cwricwlwm, yn mynd i’r afael â thlodi plant ac yn ategu addysg amgylcheddol. Eleni mae’r prosiect wedi ymgysylltu ag 16 ysgol ar draws Gogledd Powys a Wrecsam. Mae’r artistiaid yn gweithio am ddau ddiwrnod neu 4 diwrnod ym mhob ysgol gynradd; ac eleni mae’r sesiynau wedi cynnwys: Helen East yn cyflwyno sut i ddweud straeon yn Ysgol St Chad. Aeth Sara Jane Harper i greu murluniau serameg hardd gyda disgyblion Borderbrook a St Paul, bu Catrin Williams yn gweithio gydag ysgolion Banw, Bodhyfryd, Llanbrynmair, Glantwymyn, Carno a’r Trallwng i ddathlu bywyd a gwaith Kyffin Williams trwy greu eu gweithiau celf eu hunain. Defnyddiodd Caroline Lowe ddeunyddiau naturiol i greu gweithiau celf awyr agored gydag ysgolion Bwlchgwyn a Llanidloes, ac aeth Ali Pickard i weithio gyda disgyblion Bwlchgwyn, Arddlîn a Chegidfa i ystyried effaith deunyddiau plastig ar ein cefnforoedd, i greu creaduriaid môr LED a murluniau o gaeadau poteli plastig.

Pin It on Pinterest

Share This
X