Bu Sam Key a Tree Marshall yn gweithio gyda theuluoedd a phobl ifanc i greu morfil bendigedig, ac yn ystod hanner tymor Mis Mai, yn y Wyrcws gosodwyd gorchudd plastig dros y strwythur. Nod y gweithdy oedd tynnu sylw at y problemau sy’n deillio o ddeunyddiau plastig yn ein moroedd, a chaiff ei arddangos yn barhaol fel rhan o ymgyrch #doitfordavid.

Pin It on Pinterest

Share This
X