Blue MacAskill a Jim Elliott fu’n rhedeg y sesiynau gydag 11 o oedolion ag anableddau dysgu rhwng Medi – Tachwedd 2014 i greu ffilm. Rhoddwyd cyfle i’r cyfranogwyr ddatblygu eu sgiliau gwylio, dysgu a deall ffilm, ac arweiniodd hyn at greu ffilm fer gyda’r teitl ‘I Love Film;’ dangoswyd y ffilm yng Ngŵyl Ffilmic.

Roedd y prosiect hwn yn bosib diolch i gyllid gan Ffilm Cymru.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.