Ein Gwasanaethau

Rheoli Prosiectau a Digwyddiadau

Rydym yn ymgysylltu ag amrediad eang o fudiadau ac unigolion i gynnig digwyddiadau a phrosiectau creadigol pwrpasol.

Rydym yn gweithio gydag ysgolion, cynghorau sir, sefydliadau celf, y gwasanaeth iechyd ac unigolion sy’n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol ac sydd am gael hwyl ar barti plu neu barti pen-blwydd.

Gallwn ddarparu ar gyfer amrediad eang o gyfryngau, lleoliadau a themâu celf.

Ni fydd angen poeni am yr helynt sydd ynghlwm wrth drefnu digwyddiad neu brosiect – byddwn yn trefnu’r artistiaid, y deunyddiau a lleoliad addas, ac yn sicrhau fod gan yr artistiaid wiriad DBS cyfredol, yn ogystal â gwneud asesiad risg ar y gweithdy, a gallwn werthuso a llunio adroddiad ar y gwaith os oes angen.

Os hoffech drefnu digwyddiad neu brosiect, croeso i chi gysylltu â ni gyda manylion eich cyllideb a’ch syniadau, a gwnawn ein gorau i’ch helpu cyflwyno’r prosiect sydd gennych mewn golwg.

Rydym yn codi ffi rheoli ar gyfer ein gwasanaeth – bydd hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau a byddwn yn hapus i drafod y rhain gyda chi.

Hurio Offer

Mae gennym offer amrywiol ar gael i’w hurio i artistiaid a’r gymuned.

Rydym yn hurio ein hoffer i aelodau yn unig.

Artistiaid

Mae amrediad o artistiaid sy’n aelodau yn gweithio gyda ni.  Mae eu proffiliau artistig i’w gweld yma.

Y Gronfa Hyfforddi Artistiaid

Fel aelod, gallwch wneud cais i’n cronfa hyfforddi artistiaid.

Adnoddau i Artistiaid

Cyhoeddir unrhyw adnoddau defnyddiol ar gyfer artistiaid yma.

Swyddi

Hysbysebir unrhyw gyfleoedd swyddi i artistiaid yma.

Pin It on Pinterest

Share This
X