Buom ni’n gweithio mewn partneriaeth ag Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru’n gweithio gyda phlant yn Ysgol Llangedwyn fu’n magu eogiaid o wyau i’w rhyddhau i afon Tanat. Yn nhymor y gwanwyn, buon nhw’n astudio cylchoedd bywyd yr eog a buon nhw’n llunio croglen 3D lliwgar anferthol o ffelt gyda Nicola Knapton i ddathlu’r digwyddiad arbennig hwn. Yn ystod tymor yr haf, bu’r plant yn gweithio gydag Abi Purslow i adrodd stori taith mil o filltiroedd yr eog yn nofio i’r Iwerydd, trwy gyfrwng dawns ddathliadol.

Mae’r plant wedi mwynhau cymryd rhan yn y prosiect Eogiaid yn Dychwelyd Adref yn fawr. Mae’r gwaith hwn yn hanfodol i’r gymuned ddeall pa mor bwysig yw gwaith ein partneriaid Asiantaeth yr Amgylchedd.

Pin It on Pinterest

Share This
X