Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gyda Footfall ers dwy flynedd bellach i gefnogi eu cynllun siopau gwag, sy’n golygu gosod arddangosfeydd celf mewn ffenestri siop gwag. Buom yn gweithio gyda Chlwb Ieuenctid Croesoswallt, a chafwyd amser gwych wrth fwynhau creu byrddau graffiti i’w gosod dros ffenestri oedd wedi torri ar hen siop Bewise – mae’r rhain i’w gweld wrth gerdded trwy ganol tref Croesoswallt.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.