Cefnogwyd Gofalwyr Ifainc Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych trwy gynnal gweithdai celfyddydau gweledol dan arweiniad Emma Jayne Holmes a sgiliau syrcas dan ofal Elliot Maddocks mewn digwyddiad yn Y Rhyl.

Bu Brian Jones yn gweithio gyda Gofalwyr Ifainc Powys yn argraffu crysau T. A bu Jim Elliot a Siân Walters hefyd yn gweithio gyda nhw am ddiwrnod i greu gwaith animeiddio a llyfryn oedd yn cyfuno nifer o luniau a phrofiadau’r blynyddoedd diweddar.

Pin It on Pinterest

Share This
X