Mewn Partneriaeth gyda Gwasanaethau Bro, a’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc (CYPP)

Mewn partneriaeth gyda’r Gwasanaethau Bro, y CYPP ac Ysgol Goedwig Maldwyn, trefnwyd gweithgareddau Ysgol Goedwig gyda disgyblion ysgolion cynradd clwstwr Y Trallwng a Llanfyllin. Ymysg yr ysgolion gymerodd ran roedd: Llandysilio, Trefnannau, Ffordun, Cegidfa, Aberriw, Arddlîn, Buttington Trewen, Tre’r Llai, Llanfyllin, Pennant, Llanrhaeadr, Llangedwyn, Ysgol Bro Cynllaith, Brynhafren, Llansanffraid, Llanfechain a Charreghwfa.

Hefyd, trefnwyd gweithdai i deuluoedd i ddysgu am yr Ysgol Goedwig dros hanner tymor mis Chwefror yn y Trallwng, ac ar safle’r Ysgol Goedwig sy’n perthyn i gwmni Edistone yn Llanfyllin.

Roedd cyfranogwyr y ddau brosiect wedi cael budd o sesiynau diwrnod yr Ysgol Goedwig, oedd yn cynnwys adeiladu cuddfan, prosiectau celf, gwneud eitemau o ddeunyddiau naturiol, gweithgareddau adeiladu tîm i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a sgiliau cymdeithasol, a phrosesau i gynyddu astudiaethau arsylwadol.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.