Rhaglen o weithdai ar gyfer artistiaid er mwyn datblygu arferion ym maes celfyddydau cymunedol, ac ar yr un pryd cynnig cyfle i gwrdd â phobl newydd a rhwydweithio.

 

Gweithdy Egwyddorion Safonau

Daeth Rhian Hutchings a Tracey Jones o ArtWorks Cymru i gyflwyno sesiwn ar yr Egwyddorion Safonau newydd ar gyfer artistiaid cymunedol sy’n eu helpu adnabod rôl, cyfrifoldebau, sgiliau ac ansawdd hwylusydd effeithiol.

 

  • Ffordd dda i asesu ein sgiliau hwyluso ein hunain

 

Sgiliau Busnes Ar-lein

Gweithdy sy’n canolbwyntio ar gyfryngau cymdeithasol a sut y gall artistiaid eu defnyddio’n effeithiol ac mewn ffordd hyderus i hyrwyddo eu gwaith.  Llwyddodd artistiaid i fagu sgiliau newydd ar werthu eu cynnyrch / gwasanaethau ar-lein ac i gynyddu presenoldeb ar-lein.

  • Mi ddysgais i lawer iawn, ac rwyf yn hyderus am ei ddefnyddio
  • Llawn gwybodaeth – roedd arweinydd y gweithdy’n amlwg yn gyfarwydd â’r pwnc drwyddi draw!

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.