Gweithio gyda Dementia fel Artist Cymunedol

Sesiwn DPP yn canolbwyntio ar ddiddymu demensia ac i roi enghreifftiau ymarferol o waith y gellir eu mabwysiadu i ddod â budd i bobl â Dementia, eu gofalwyr a’u teuluoedd.

Roedd cymysgedd o sesiynau ymarferol, fideos byr, trafodaeth a chyflwyniad ffurfiol a fydd yn rhoi dealltwriaeth well i artistiaid cymunedol o Dementia. Fe wnaethom hefyd amlygu enghreifftiau ymarferol o waith trwy gydol y dydd y gellid ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o leoliadau gyda phobl â Dementia.

Ymweliad Ffowndri

Sesiwn DPP yn canolbwyntio ar ddarparu cyflwyniad sylfaenol i gerfluniau gan ddefnyddio technegau ffowndri. Roedd y sesiwn yn cynnwys taith o amgylch Foundry Arts Fine Arts ac yn ymarferol ar ôl sesiwn cinio, gan wneud cerfluniau.

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.