Hygrychedd

Ein nod yw gwneud ein gwefan mor hygyrch â phosib.

Ein nod yw cydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 a 2005 mewn perthynas â darparu gwasanaethau ar-lein.

Rydym yn ceisio sicrhau fod yr holl gyfryngau yn hygyrch i bobl sydd â nam ar y golwg neu ar y clyw, neu nam echddygol neu wybyddol.

Nodweddion Hygyrchedd

  • Mae testun cyfatebol priodol gyda phob llun
  • Defnyddiwyd Dalennau Steil Rhaeadrol ar gyfer gosodiad a chyflwyniad
  • Adnodd chwilio a map o’r safle

Addasu Maint y Testun

Internet Explorer: Gweld > Maint y testun

Firefox: Gweld > Chwyddo

Chrome: Gosodiadau > Cliciwch ar y botymau Chwyddo

Safari: Gweld> Gwneud y Testun yn Fwy

Opera: Ffeil > Dewisiadau > Ffontiau > Lleiafswm maint y ffont (picseli)
Rheoli’r allweddell fwrdd

Rheoli’r allweddell fwrdd

PC

‘Ctrl a ‘+’ = mwy

‘Ctrl’ a ‘-’ = llai

MAC

‘Apple’ a ‘+’ = mwy

‘Apple’ a ‘-’ = llai

PDF's

Mae’r dogfennau sydd ar gael i’w lawrlwytho o’r wefan hon mewn Fformat Dogfen Gludadwy (PDF). Safon yw hon a ddefnyddir gan lywodraethau a sefydliadau eraill ar draws y byd. Mae dogfen PDF yn fformat y gellir dibynnu arno i anfon dogfennau electronig sy’n sicrhau y gellir edrych ar ac argraffu dogfennau ar lwyfannau amrywiol. Rydym yn gweithio tuag at gyhoeddi ein holl ddogfennau i’w lawrlwytho yn y fformat hwn er mwyn rhesymau diogelu a chywirdeb data.

I weld dogfennau PDF, bydd arnoch angen rhaglen sy’n gallu darllen y fformat hwn, ee meddalwedd Adobe® Reader®. Os nad yw Adobe Reader gennych yn barod, gellir ei lawrlwytho am ddim o wefan Adobe drwy glicio yma.

 

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o gymorth a gwybodaeth ynghylch mynediad, ewch at: http://www.abilitynet.org.uk/mcmw/

Croeso i chi gysylltu â ni os am roi adborth inni er mwyn inni barhau i wella hygyrchedd y wefan hon.

Pin It on Pinterest

Share This
X